Wil je een andere training volgen? Meld je dan hier aan.

close

Meld je aan

De nascholing betreft de laatste evidence en best practice based inzichten in traumatische herinnering en de invloed daarvan op het lijf. In de nascholing wordt aandacht geschonken aan arousal regulatie, de betekenis daarvan binnen trauma, alsook het verschil met hechtingsproblematiek.

Haptotherapie is geënt op het laten ervaren, leren, enz. aan het lijf. Echter, trauma neemt ruimte in en maakt het in vrijheid beschikbaar zijn van het lichaam moeizaam. Bovendien raak je een lichaam aan dat trauma nog in zich draagt; de aanraking kan veel oproepen en zelfs onwenselijk zijn.

Basale vragen die aan bod komen, zijn:

 • Wat is een traumatische herinnering?
 • Pik ik de signalen op die met trauma te maken hebben?
 • Kan ik iemand die getraumatiseerd is, wel behandelen? (Juist als die persoon niet voor een traumabehandeling komt.)
 • Hoeveel trauma kan ik dragen? (Is van invloed dat ik zelf wel/niet getraumatiseerd ben?)
 • Wat moet ik met trauma juist wel of juist niet doen? Waarom?

Wij bieden:

 • Recente & specifieke kennis omtrent trauma
 • Inzicht in de eigen vermogens omtrent behandeling van trauma
 • Vaardigheden voor in de behandeling
  • herkennen van – soms zeer subtiele – symptomen van traumatische herinneringen
  • herkennen van symptomen die samenhangen met ontregeling in zichtbare en voelbare arousal
  • stabilisatie vaardigheden
  • technieken voor uitnodiging versus begrenzing van cliënt

Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

Docenten:

Drs. J. Roose: Psycholoog NIP, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II

Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, PMT-er, doctoraal geneeskunde.

Verplichte literatuur: ‘Trauma sporen’ van Bessel van der Kolk.

SBU’s: 2 cursusdagen: 14 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten: 4 SBU.

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

Kosten: € 350,- (inclusief BTW). Hierbij is koffie, thee en lunch inbegrepen.

Accreditatie: 18 HTD punten door de VVH toegekend. Wanneer je geïnteresseerd bent, meld je aan. Plaatsing verloopt op volgorde van aanmelding.

KortingHet mogelijk voor nascholingen korting te krijgen, indien: a) meer dan vijf personen (bijv vanuit een intervisiegroep) worden aangemeld (reductie van 10% op het totale bedrag), b) voor twee nascholingen wordt ingeschreven (10% op beide).

Data en locatie:

 • woe 15 en don 16 mei 2019
 • vrij 15 en zat 16 november 2019

In Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op beide dagen.

Interesse? Meld je aan op: info@2thepoint.life … of via het aanmeldingsformulier op de site.

Op 31 oktober 2018 werd voor de eerste keer de ‘Opfrisser’ verzorgd. Reeds zes keer is ‘Traumatische herinneringen en het lijf’ als nascholing inmiddels gegeven. De vraag die daaruit voortkwam was meestal een vraag om meer, verdieping en herhaling. Daar heeft 2thepoint nu een cursusdag voor gecreëerd. De VVH heeft de dag met 9 HTD punten geaccrediteerd.

Het is een dag waarop:

 • nieuwe oefeningen aan bod komen,
 • casuïstiek wordt meegenomen en besproken (mede op wat je in jezelf bent tegengekomen, waar skills effectief waren of juist een volgende stap gezet kan worden)
 • oefeningen op/aan de bank worden gedaan
 • laatste inzichten op het gebied van trauma worden gedeeld, waaronder de laatste literatuur en skills omtrent trauma en (dis)regulatie
 • hernieuwd aandacht voor de verschillen met traumatische hechting, hechting en traumatische ervaringen binnen de gehechtheidsrelatie, alsook verdere verdieping in dit onderwerp

Datum: 

 • don 4 april 2019 (inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00)
 • woe 5 juni 2019 (inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00)

Locatie: Bewustzijnscentrum Bala, Trompstraat 1, 1271 SX Huizen.

Docenten:

Drs. J. Roose: Psycholoog NIP, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II

Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, PMT-er, doctoraal geneeskunde.

De concrete doelstelling(en) van de nascholing:

Herhaling, opfrissen en verdiepen van de kennis en vaardigheden als verkregen in nascholing ‘Traumatische herinnering en het lijf’, alsook verdieping door casuïstiekbespreking en toepasbare vaardigheden voor werken aan de bank.

De doelgroep(en): GZ-Haptotherapeuten

Mogelijke literatuur:

 • Trauma and the body – Pat Ogden, Kekuni Minton, Clare Pain (2006)

Aantal studiebelastinguren (sbu) : 1 cursusdagen: 7 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten: 2 SBU

Prijs: 150,- euro

Interesse? Meld je aan op: info@2thepoint.life … of via het aanmeldingsformulier op de site.

Er zullen drie blokken van twee dagen worden besteed aan dit belangrijke fenomeen: hoe te verbinden met de ander zodat er wordt verkregen wat nodig is. Traumatische gehechtheid komt in het eerste blok aan de orde en de daarmee samenhangende karakterstrategieën zoals gedefinieerd door Pat Ogden. Blok twee en drie vervolgen de daaropvolgende strategieën en wat er wordt aan- en afgeleerd binnen een specifieke periode van ontwikkeling.

De nascholing roert, zoals te verwachten bij 2thepoint @life, de laatste literatuur, (neurobiologische) wetenschappelijke inzichten en practice based technieken aan (waaronder Hill, 2015; Schore, 2012; Narvaez 2015 etc.). In de nascholing komen de invloeden van regulatie aan bod, veerkracht, hoe een verbinding aan te gaan, hoe lijven zich gaan verhouden tot (ouderlijke) invloeden en hoe dit in de consulten aan het licht te brengen. Bewegingen die wel of niet worden gefaciliteerd vanuit een dergelijke strategie worden doorgenomen.

Haptotherapie is geënt op het laten ervaren, leren, enz. aan het lijf. Er komt aan bod hoe een lijf zich verhoudt tot een wereld waarin het: niet gewenst is, geen ruimte mag innemen, behoeften opzij leert te zetten enz., wordt nauwgezet aangeroerd.

 

Punten die aan bod komen zijn:

 • Wat is gehechtheid? Wat is traumatische gehechtheid?
 • Wat is de neurofysiologische achtergrond van hechting?
 • Hoe kan ik diagnostisch bepalen wat de kernproblematiek van deze client is mbt hechting?
 • Waartoe is iemand juist wel of niet in staat vanuit een specifieke gehechtheid?
 • Hoe verhoudt het lijf zich in deze problematiek?

Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

Docenten: 

Drs. J. Roose: Psycholoog NIP, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II

Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, PMT-er, doctoraal geneeskunde.

SBU’s: 6 cursusdagen: 48 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten (4 SBU).

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

Kosten, per blok: € 350,- per blok (inclusief koffie, thee en lunch). Blokken kunnen hooguit om een praktische reden afzonderlijk worden gevolgd, en daarmee zekerheid is (ook qua punten) dat het blok op een ander moment wordt ingehaald.

Accreditatie: 52 HTD punten voor drie blokken van twee dagen.

Korting: er is 20% korting op het totaalbedrag: € 840,- ipv € 1.050,- (wat normaal gesproken voor drie blokken van € 350,- moet worden betaald).

Data: de drie blokken zullen zowel in het eerste deel van 2019 als in het tweede deel worden gegeven. 

De eerste cyclus:

Blok 1: 16 en 17 januari 2019.

Blok 2: 20 en 21 maart 2019.

Blok 3: 19 en 20 juni 2019.

De data van het najaar zijn inmiddels ook bekend:

Blok 1: 25 en 26 sept 2019 

Blok 2: 30 en 31 okt 2019

Blok 3: 11 en 12 dec 2019

Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op alle dagen.

Aanbevolen literatuur: Hill, D. (2015). Affect regulation theory: A clinical model. WW Norton & Company.

Aanvullende literatuur kan worden opgevraagd bij inschrijving. 

Interesse? Meld je aan op: info@2thepoint.life … of via het aanmeldingsformulier op de site.

Dissociatie is een cruciaal mechanisme op momenten dat er te veel van het verwerkingsvermogen van een mens wordt gevraagd. In traumaliteratuur wordt er veel over gesproken. Maar wat gebeurt er nou precies tijdens dissociatie; als we onder de symptoombeschrijving gaan kijken en louter het mechanisme in kaart proberen te brengen? Want dat leidt mogelijkerwijs tot zinnige inzichten om specifieke vaardigheden in te zetten.

De nascholing voert de laatste kennis en inzichten op, waarbij controverses omtrent dit onderwerp niet worden gemeden. Professionals zijn het niet per definitie eens met elkaar!

De nascholing tracht de therapeuten technieken aan te leren die de cliënt in afnemende mate het pad van dissociatie laat volgen; zoals het in het verleden uit noodzaak heeft gemoeten. Eerst in het samen reguleren om het vervolgens alleen ook te kunnen.

Dit doen we aan de hand van direct toepasbare oefeningen. Deze aan specifieke inzichten gekoppelde practice-based vaardigheden kunnen rechtstreeks in de praktijk hun werk kunnen doen wanneer een cliënt disreguleert en uiteindelijk wellicht dissocieert.

Omdat haptotherapie via affectieve verbinding tracht tot ervaring en groei aan te moedigen, en helend te zijn, is het van fundamenteel belang om een cliënt ook in de zone van de mogelijkheid tot leren te houden. Dat is niet het geval wanneer een cliënt op het punt staat om te dissociëren, laat staan daadwerkelijk dissocieert. Voor het ervarings- en groeiproces is het belangrijk om dissociatie te voorkomen zonder te voorzichtig te worden en daarmee uit het lerende gebied te blijven.

In de twee dagen dat we met elkaar gaan werken, komen de volgende aspecten langs:

 • Wat is dissociatie? Wat is de functie? Hoe herken je het?
 • Hoe werk je met een cliënt die snel dissocieert?
 • Wat is het specifieke vermogen dat een haptotherapeut kan aanspreken zodat de verbinding wel tot stand blijft en een cliënt minder snel dissocieert?
 • Hoe ziet uitlevering in dissociatie er uit?
 • Welke vaardigheden kunnen tijdens de sessie worden ingezet, alsook welke technieken kan een cliënt toepassen om meer grip te krijgen op het dissociëren?

Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

Docenten: 

Drs. J. Roose: Psycholoog NIP, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II

Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, PMT-er, doctoraal geneeskunde.

SBU’s: 2 cursusdagen: 14 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten: 4 SBU.

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

Kosten, per blok: € 350,- per blok (inclusief koffie, thee en lunch). Dit blok kan apart van de andere blokken worden gevolgd.

Accreditatie: 18 HTD punten

Korting: wanneer de twee blokken ‘Basisbewegingen’ eveneens worden gevolgd: 20% korting op het totaalbedrag van de drie blokken => € 840,- ipv € 1.050,-

Data: dit blok zal zowel in het eerste, als in het tweede deel van 2019 worden aangeboden. Hieronder de data:

 • do 9 mei en woe 22 mei 2019
 • vrij 13 en zat 14 sept 2019

Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op alle dagen.

Aanbevolen literatuur: Klapuri, K. (ed.) Five survivors, a hundred lives: stories about trauma and dissociation. (2017). Peaceful Impact Publisher Oy.

Eventueel aanvullende literatuur kun je opvragen als je nieuwsgierig bent naar het onderwerp en je hebt opgegeven voor de nascholing. 

Interesse? Meld je aan op: info@2thepoint.life … of via het aanmeldingsformulier op de site.

Het boeiende onderwerp ‘Basisbewegingen’ oftewel ‘Fundamental movements’ – zoals ze ook wel worden genoemd – wordt in deze nascholing gedurende vier dagen (2 blokken van 2 dagen) doorgenomen en geoefend.

Het gedachtengoed van Ruella Frank en Frances La Barre zal worden besproken, alsook de koppeling naar de karakterstrategieën (zoals gedefinieerd door Pat Ogden).

Fundamentele basisbewegingen zijn ritmen van contact. De omgeving nodigt deze bewegingen uit. Het zijn de basisbewegingen waarmee een baby de verlangens en behoeften naar de verzorger(s) communiceert. In die bewegingen worden zeer fundamentele ervaringen opgedaan. In deze wijze waarop een kind zich jong tot de wereld verhoudt, ervaart men als volwassene (of zelf als ouder) eveneens gerelateerde groeimogelijkheden.

De nascholing legt het directe verband met gehechtheid en zal zowel theoretische als praktische inzichten geven, alsook oefeningen om therapeutisch te kunnen hanteren. Deze fundamentele bewegingen kunnen namelijk worden ingezet als: 1. diagnostisch middel, 2. als therapeutisch middel, 3. als ervaring die moet worden opgedaan om vervolgens tot een integratiever zelf te komen. Het lijf geeft alle ingang en mogelijkheden.

Punten die aan bod komen zijn:

 • Wat zijn de basisbewegingen?
 • Wat kun je ervan leren?
 • Wat gebeurt er wanneer deze bewegingen (deels) beperkt tot stand zijn gekomen?
 • Wat is de relatie met gehechtheid?
 • Hoe spelen mijn eigen – al dan niet opgegroeide – basisbewegingen een rol in mijn behandeling?
 • Hoe kan ik deze basisbewegingen in mijn behandeling inzetten?
 • Hoe verhoudt het lijf zich tot deze basisbewegingen?

Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

Docenten:

Drs. J. Roose: Psycholoog NIP, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II

Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, PMT-er, doctoraal geneeskunde.

Aanbevolen literatuur: Ruella Frank & Frances La Barre – ‘The first year and the rest of your life: Movement, development, and psychotherapeutic change’.

SBU’s: 4 cursusdagen: 28 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten (2 SBU).

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

Kosten, per blok: € 350,- per blok (inclusief koffie, thee en lunch). Totale kosten: € 700,-

Blokken kunnen afzonderlijk worden gevolgd maar dat wordt niet aangeraden.

Accreditatie: 30 HTD punten.

Korting: wanneer de twee blokken worden gevolgd met ‘Dissociatie’: 20% korting op het totaalbedrag: € 840,- ipv € 1.050,-

Data: de twee blokken zullen zowel in het eerste deel van 2019 als in het tweede deel worden gegeven.

De eerste cyclus:

Blok 1: 7 en 13 maart 2019

Blok 2: 17 en 18 april 2019

De tweede cyclus:

Blok 1: woe 2 en do 3 okt 2019 

Blok 2: woe 27 en do 28 nov 2019

Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op alle dagen.

Interesse? Meld je aan op: info@2thepoint.life … of via het aanmeldingsformulier op de site.