Wil je een andere training volgen? Meld je dan hier aan.

close

Meld je aan

De nascholing betreft de laatste evidence en best practice based inzichten in traumatische herinnering en de invloed daarvan op het lijf. In de nascholing wordt aandacht geschonken aan arousal regulatie, de betekenis daarvan binnen trauma, alsook het verschil met hechtingsproblematiek.

Haptotherapie is geënt op het laten ervaren, leren, enz. aan het lijf. Echter, trauma neemt ruimte in en maakt het in vrijheid beschikbaar zijn van het lichaam moeizaam. Bovendien raak je een lichaam aan dat trauma nog in zich draagt; de aanraking kan veel oproepen en zelfs onwenselijk zijn.

Basale vragen die aan bod komen, zijn:

 • Wat is een traumatische herinnering?
 • Pik ik de signalen op die met trauma te maken hebben?
 • Kan ik iemand die getraumatiseerd is, wel behandelen? (Juist als die persoon niet voor een traumabehandeling komt.)
 • Hoeveel trauma kan ik dragen? (Is van invloed dat ik zelf wel/niet getraumatiseerd ben?)
 • Wat moet ik met trauma juist wel of juist niet doen? Waarom?

Wij bieden:

 • Recente & specifieke kennis omtrent trauma
 • Inzicht in de eigen vermogens omtrent behandeling van trauma
 • Vaardigheden voor in de behandeling
  • herkennen van – soms zeer subtiele – symptomen van traumatische herinneringen
  • herkennen van symptomen die samenhangen met ontregeling in zichtbare en voelbare arousal
  • stabilisatie vaardigheden
  • technieken voor uitnodiging versus begrenzing van cliënt

Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

Docenten: Jolan Roose en Marianne Houben

Verplichte literatuur: ‘Trauma sporen’ van Bessel van der Kolk.

Mogelijk aanvullende literatuur: ‘De tijger ontwaakt’ en ‘De stem van het lichaam’ van Peter Levine.  ‘Trauma en Herstel’ van Judith Herman. ‘Sensorimotor Psychotherapy – Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid’ van Pat Ogden en Janina Fisher.

SBU’s: 2 cursusdagen: 14 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten: 4 SBU.

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

Kosten: € 350,- (inclusief BTW). Hierbij is koffie, thee en lunch inbegrepen.

Accreditatie: 18 HTD punten door de VVH toegekend. Wanneer je geïnteresseerd bent, meld je aan. Plaatsing verloopt op volgorde van aanmelding.

KortingHet mogelijk voor nascholingen korting te krijgen, indien: a) meer dan vijf personen (bijv vanuit een intervisiegroep) worden aangemeld (reductie van 10% op het totale bedrag), b) voor twee nascholingen wordt ingeschreven (10% korting op beide).

Data en locatie onder voorbehoud: 7 en 8 november 2018 in Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op beide dagen.

Op 31 oktober 2018 wordt voor de eerste keer de ‘Opfrisser’ verzorgd. Reeds vijf keer is ‘Traumatische herinneringen en het lijf’ als nascholing gegeven. De vraag die daaruit voortkwam was meestal een vraag om meer, verdieping en herhaling. Daar heeft 2thepoint nu een cursusdag voor gecreëerd. De VVH heeft de dag met 9 HTD punten geaccrediteerd.

Het is een dag waarop:

 • nieuwe oefeningen aan bod komen,
 • casuïstiek wordt meegenomen en besproken (mede op wat je in jezelf bent tegengekomen, waar skills effectief waren of juist een volgende stap gezet kan worden)
 • oefeningen op/aan de bank worden gedaan
 • laatste inzichten op het gebied van trauma worden gedeeld, waaronder de laatste literatuur en skills omtrent trauma en (dis)regulatie
 • hernieuwd aandacht voor de verschillen met traumatische hechting, hechting en traumatische ervaringen binnen de gehechtheidsrelatie, alsook verdere verdieping in dit onderwerp

 

Datum: 13 december 2018 (inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00).

Locatie: Bewustzijnscentrum Bala, Trompstraat 1, 1271 SX Huizen.

Docenten:

Drs. J. Roose: Psycholoog NIP, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II

Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, PMT-er, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II

 

De concrete doelstelling(en) van de nascholing:

Herhaling, opfrissen en verdiepen van de kennis en vaardigheden als verkregen in nascholing ‘Traumatische herinnering en het lijf’, alsook verdieping door casuïstiekbespreking en toepasbare vaardigheden voor werken aan de bank.

De doelgroep(en): GZ-Haptotherapeuten

Keuze uit aanbevolen literatuur:

 • Healing the fragmented selves of trauma survivors – Janina Fisher (2017)
 • IFS Innovations and elaborations in internal family systems – Martha Sweezy & Ellen Ziskind (2017)
 • Dissociation in traumatized children and adolescents – Sandra Wieland (2015)
 • Traumasporen – Bessel van der Kolk (2015)
 • De stem van je lichaam – Peter Levine (2010)
 • Trauma and the body – Pat Ogden, Kekuni Minton, Clare Pain (2006)

Aantal studiebelastinguren (sbu) : 1 cursusdagen: 7 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten: 2 SBU

Prijs: 135,- euro

Interesse? Meld je aan op: info@2thepoint.life.

Er zullen drie blokken van twee dagen worden besteed aan dit belangrijke fenomeen: hoe te verbinden met de ander zodat er wordt verkregen wat nodig is. Traumatische gehechtheid komt in het eerste blok aan de orde en de daarmee samenhangende karakterstrategieën. Blok twee en drie vervolgen de daaropvolgende strategieën en wat er wordt aan- en afgeleerd binnen een specifieke periode van ontwikkeling.

De nascholing roert, zoals te verwachten bij 2thepoint @life, de laatste literatuur, wetenschappelijke inzichten en practice based technieken aan. In de nascholing komen de invloeden van regulatie aan bod, veerkracht, hoe een verbinding aan te gaan, hoe lijven zich gaan verhouden tot (ouderlijke) invloeden en hoe dit in de consulten aan het licht te brengen. Bewegingen die wel of niet worden gefaciliteerd vanuit een dergelijke strategie worden doorgenomend.

Haptotherapie is geënt op het laten ervaren, leren, enz. aan het lijf. Hoe een lijf zich verhoudt tot een wereld waarin het: niet gewenst is, geen ruimte mag innemen, behoeften opzij leert te zetten enz., wordt nauwgezet aangeroerd.

Punten die aan bod komen zijn:

 • Wat is gehechtheid? Wat is traumatische gehechtheid?
 • Hoe kan ik diagnostisch bepalen wat de kernproblematiek van deze client is mbt hechting?
 • Waartoe is iemand juist wel of niet in staat vanuit een specifieke gehechtheid?
 • Hoe verhoudt het lijf zich in deze problematiek?

Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

Docenten: Jolan Roose en Marianne Houben

Verplichte literatuur: volgt nog.

Mogelijk aanvullende literatuur: volgt nog.

SBU’s: 6 cursusdagen: 48 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten (2 SBU).

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

Kosten, per blok: € 350,- per blok (inclusief koffie, thee en lunch). Blokken kunnen afzonderlijk worden gevolgd maar dat wordt niet aangeraden.

Accreditatie: wordt aangevraagd.

Korting: wanneer de drie blokken worden gevolgd: 20% korting op het totaalbedrag: € 840,- ipv € 1.050,-

Data: de drie blokken zullen zowel in het eerste deel van 2019 als in het tweede deel worden gegeven. Hieronder staan de data voor de eerste ronde:

Blok 1: 16 en 17 januari 2019.

Blok 2: 20 en 21 maart 2019.

Blok 3: 19 en 20 juni 2019.

Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op alle dagen.

Dissociatie is een cruciaal mechanisme op momenten dat er te veel van het verwerkingsvermogen van een mens wordt gevraagd. In traumaliteratuur wordt er veel over gesproken. Maar wat gebeurt er nou precies tijdens dissociatie; als we onder de symptoombeschrijving gaan kijken en louter het mechanisme in kaart proberen te brengen? Want dat leidt mogelijkerwijs tot zinnige inzichten om specifieke vaardigheden in te zetten.

De nascholing voert de laatste kennis en inzichten op, waarbij controverses omtrent dit onderwerp niet worden gemeden. Professionals zijn het niet per definitie eens met elkaar!

In de twee dagen dat we met elkaar gaan werken, komen de volgende aspecten langs:

 • Wat is dissociatie? Wat is de functie? Hoe herken je het?
 • Hoe werk je met een cliënt die snel dissocieert?
 • Wat is het specifieke vermogen dat een haptotherapeut kan aanspreken zodat de verbinding wel tot stand blijft en een cliënt minder snel dissocieert?
 • Hoe ziet uitlevering in dissociatie er uit?
 • Welke vaardigheden kunnen tijdens de sessie worden ingezet, alsook welke technieken kan een cliënt toepassen om meer grip te krijgen op het dissociëren?
 • enz enz enz

Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

Docenten: Jolan Roose en Marianne Houben

Verplichte literatuur: volgt nog.

Mogelijk aanvullende literatuur: volgt nog.

SBU’s: 2 cursusdagen: 14 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten: 4 SBU.

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

Kosten, per blok: € 350,- per blok (inclusief koffie, thee en lunch). Dit blok kan apart van de andere blokken worden gevolgd.

Accreditatie: wordt aangevraagd.

Korting: wanneer de twee blokken ‘Basisbewegingen’ eveneens worden gevolgd: 20% korting op het totaalbedrag van de drie blokken => € 840,- ipv € 1.050,-

Data: dit blok zal zowel in het eerste, als in het tweede deel van 2019 worden aangeboden. Hieronder de eerste data:

 • 13 en 14 februari 2019.

Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op alle dagen.

Het boeiende onderwerp ‘Basisbewegingen’ oftewel ‘Fundamental movements’ – zoals ze ook wel worden genoemd – wordt in deze nascholing gedurende vier dagen (2 blokken van 2 dagen) doorgenomen en geoefend.

Het zijn de basisbewegingen waarmee een baby de verlangens en behoeften naar de verzorger(s) communiceert. In die bewegingen worden zeer fundamentele ervaringen opgedaan. In deze wijze waarop een kind zich jong tot de wereld verhoudt, ervaart men als volwassene (of zelf als ouder) eveneens gerelateerde groeimogelijkheden.

De nascholing legt het directe verband met gehechtheid en neemt je mee om te ervaren hoe je deze bewegingen kunt inzetten als: 1. diagnostisch middel, 2. als therapeutisch middel, 3. als ervaring die moet worden opgedaan om vervolgens tot een integratiever zelf te komen. Het lijf geeft alle ingang en mogelijkheden.

Punten die aan bod komen zijn:

 • Wat zijn de basisbewegingen?
 • Wat kun je ervan leren?
 • Wat gebeurt er wanneer deze bewegingen (deels) beperkt tot stand zijn gekomen?
 • Wat is de relatie met gehechtheid?
 • Hoe spelen mijn eigen – al dan niet opgegroeide – basisbewegingen een rol in mijn behandeling?
 • Hoe kan ik deze basisbewegingen in mijn behandeling inzetten?
 • Hoe verhoudt het lijf zich tot deze basisbewegingen?

Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

Docenten: Jolan Roose en Marianne Houben

Aanbevolen literatuur: Ruella Frank & Frances La Barre – ‘The first year and the rest of your life: Movement, development, and psychotherapeutic change’.

SBU’s: 4 cursusdagen: 32 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten (2 SBU).

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

Kosten, per blok: € 350,- per blok (inclusief koffie, thee en lunch). Totale kosten: € 700,-

Blokken kunnen afzonderlijk worden gevolgd maar dat wordt niet aangeraden.

Accreditatie: wordt aangevraagd.

Korting: wanneer de twee blokken worden gevolgd met ‘Dissociatie’: 20% korting op het totaalbedrag: € 840,- ipv € 1.050,-

Data: de twee blokken zullen zowel in het eerste deel van 2019 als in het tweede deel worden gegeven. Hieronder staan de data voor de eerste ronde:

Blok 1: 7 en 13 maart 2019.

Blok 2: 17 en 18 april 2019.

Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op alle dagen.