Nascholingen voor zorgprofessionals

  Wil je een andere training volgen? Meld je dan hier aan.

  close

  Meld je aan

  Zichtbaarheid is vanuit onze visie een centraal begrip. In deze nascholing nodigen we je uit om in het theater zichtbaar te maken wat verborgen is gebleven: wat op de planken ligt mag op de planken worden gebracht.

  Deze scholing biedt je de mogelijkheid te voelen, ervaren en door anderen gespiegeld te worden waar je nu staat. Op welke manier jij zichtbaar bent voor de ander. Hierin waarborg je zo goed als je kunt de veiligheid met jezelf als de verbinding met de ander.

  Centrale vragen:

  • Ken je jezelf zoals de ander jou ziet?
  • Wordt zichtbaar zoals jij jezelf ervaart?
  • Wat is de achtergrond daarvan?

  Wij bieden:

  • Een omgeving die uitnodigt tot zichtbaarheid
  • Expertise om de achtergrond van (on)zichtbaarheid te leren kennen
  • Structurele vragen om je tot inzicht te laten komen
  • Oefenvormen die meer zeggen dan woorden

   

  Geschikt voor: Psychosomatische fysiotherapeuten, fysiotherapeuten op haptonomische basis, POH-GGZers, PMTers, artsen, psychologen, maatschappelijk werkenden, coaches, seksuologen, professionals die feedback durven te ontvangen van zichzelf en anderen.

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. De nadruk ligt op praktische werkvormen waarbij theoretische achtergronden worden gebruikt om te reflecteren op dat wat zich voordoet.

  Aanbevolen literatuur: nog nader te specificeren.

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten: € 250,- (€ 302,50 inclusief BTW). Hierbij is koffie, thee en lunch inbegrepen.

  KortingHet mogelijk voor nascholingen korting te krijgen, indien: a) meer dan vijf personen (bijv vanuit een intervisiegroep) worden aangemeld (reductie van 10% op het totale bedrag), b) voor twee nascholingen wordt ingeschreven (10% korting op beide).

  Deze nascholing heeft tot doel om je ingebrachte thematiek uit te werken en een begin te maken met de integratie daarvan. Wat er aan thematiek is, moet in jezelf gekend zijn, voordat je in jezelf en voor de ander in behandelend contact veilig kunt zijn.

  Er komt aan de orde:

  • Wie je bent
  • Hoe je je verbindt
  • Hoe je ruimte voor jezelf kunt maken en daarin ook losser van oordeel kunt komen te staan.

  Als je jouw interne markt hebt veroverd, kun je meer naar buiten afstemmen:

  • Hoe zie je de ander?
  • Hoe maak je daar ruimte voor? (zonder jezelf in te leveren)
  • Wat is de betekenis van oordeel in jou als je naar de ander kijkt?
  • Hoe krijg ik een cirkel op gang om mezelf steeds weer op te schonen?

  Wij bieden:

  • Inzichten vanuit gehechtheid om de achtergrond van jezelf te leren kennen
  • Oefeningen die meer zeggen dan woorden
  • Analyses voor verdere groei

  Het doel van deze nascholing is het volgende:

  Een blijvende cirkel van persoonlijke groei inzetten waardoor je jezelf steeds opschoont, je je met jezelf en de ander verbindt en vervolgens werkelijk ruimte voor de ander zult hebben zonder jezelf te verliezen.

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Aanbevolen literatuur: Ingeborg Bosch “Illusies”.

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Geschikt voor: Psychosomatische fysiotherapeuten, fysiotherapeuten op haptonomische basis, POH-GGZers, PMTers, artsen, psychologen, maatschappelijk werkenden, coaches, seksuologen, professionals die feedback durven te ontvangen van zichzelf en anderen.

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten: € 250,- (€ 302,50 inclusief BTW). Hierbij is koffie, thee en lunch inbegrepen.

  Accreditatie: in aanvraag.

  KortingHet mogelijk voor nascholingen korting te krijgen, indien: a) meer dan vijf personen (bijv vanuit een intervisiegroep) worden aangemeld (reductie van 10% op het totale bedrag), b) voor twee nascholingen wordt ingeschreven (10% korting op beide).

  Onze ervaring is dat veel hulpverleners graag op zichzelf zijn, met hun cliënt samen dingen doen en met collegae vooral over het proces praten. Daar willen wij graag verandering in brengen: werkelijk samen samenwerken is niet alleen productiever, het biedt alle gelegenheid op een dieper niveau te leren.

  In deze nascholing gaan we:

  • beide kanten van het zien en gezien worden als leerinstrument inzetten
  • de essentie van samenwerken verdiepen
  • concrete indicatoren van samenwerken formuleren (zowel cliënt- als collegiaal niveau)

  Vervolgens:

  • Is jouw leervraag leidend mbt:
   • Hoe jij jezelf kunt laten leren
   • Hoe je de ander kunt laten leren
   • Het maken van opnamen die antwoord geven op de leervraag
   • De feedback die je gaat vragen (liefst 360)

  Hierin gaat primair over hoe jij jezelf laat zien, de ander ziet en wat je daar met elkaar in kunt leren. Het zou mooi zijn wanneer een blijvende leercirkel op gang komt. De doelen zijn dan ook:

  1. Buiten intervisie om wederzijds te leren door letterlijk naar jezelf te (laten) kijken en actief met de ander mee te kijken vanuit haar/zijn leervraag.
  2. Het opzetten van een structuur in samenwerking waardoor diverse leerpunten over een afgesproken periode systematisch aan bod komen.

   

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Aanbevolen literatuur:

  Geschikt voor: Psychosomatische fysiotherapeuten, fysiotherapeuten op haptonomische basis, POH-GGZers, PMTers, artsen, psychologen, maatschappelijk werkenden, coaches, seksuologen, professionals die feedback durven te ontvangen van zichzelf en anderen.

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten: € 250,- (€ 302,50 inclusief BTW). Hierbij is koffie, thee en lunch inbegrepen.

  Accreditatie: in aanvraag.

  KortingHet mogelijk voor nascholingen korting te krijgen, indien: a) meer dan vijf personen (bijv vanuit een intervisiegroep) worden aangemeld (reductie van 10% op het totale bedrag), b) voor twee nascholingen wordt ingeschreven (10% korting op beide).