Pagina afbeelding

Literatuur

Voor je het weet, ben je in verwarring. Zoals ik.

Wat is het geval? Na iedere nascholing die Marianne Houben en ik namens 2thepoint voor haptotherapeuten geven, is er een evaluatie; gebaseerd op de vragen van de vereniging van haptotherapeuten (VVH).

In die evaluatie wordt o.a. de vraag gesteld hoe de cursisten de vakkennis van de docenten inschatten, op de schaal van 0 tot 10. We krijgen daarin stelselmatig tussen de 9,4 en 9,6 voor onze vakkennis (de laatste nascholingen alleen maar 9,6).

Voor het eerst merk ik dat ik dat echt een feestje waard vind. Marianne en ik hebben veel dezelfde maar zeker ook aanvullende kennis, dat is beide fijn. Van dezelfde basis uitgaan en aanvullend kunnen zijn. Heel prettig…

Daarnaast zijn onze cijfers voor toegepaste literatuur aanzienlijk minder goed, zo rond de 7. En daar balen we van. Tussen 0 en 10 is dat nog steeds best goed maar staat in contrast met onze overige scores.

Dus ik dacht, wat gebeurt er nou? Terwijl literatuur en de toepassing daarvan ons zo op en in het lijf geschreven is?

Dat vroeg om zorgvuldige zelfreflectie. Met een werkhypothese… Zou het zo kunnen zijn dat OMDAT we de literatuur zo leven en boekenkasten van de vloer lezen, dat niemand weet (lees: daar door ons niet in wordt meegenomen) dat bepaalde essenties o.a. in de opgegeven literatuur worden bevestigd?

Kortom, zijn we wel duidelijk waar onze antwoorden, stellingen en inzichten worden ondersteund? Op die vraag trek ik dan wat bleekjes weg: wellicht moeten we daarover wat duidelijker zijn.

Na het eerste interne hoofdschudden dacht ik ook, we leven in onze lichaamsgerichte therapie; we leven ‘embodiment’. Wellicht zijn de boeken in ons gekropen, zijn die boeken in ons lijf geschreven.

OK. Goed om duidelijker te zijn en ook… Lekker genieten van die mooie vak- en kennisscores!

Aan elkaar snuffelen. Een loopconsult is als geen andere situatie een mogelijkheid om laagdrempelig te weten of je samen een proces kunt aangaan.

Omdat een proces aangaan voor mij als lichaamsgericht psycholoog ook altijd als ‘samen oplopen’ voelt, doe ik mijn intake het liefst in beweging. Consequentie is dat ik mijn lichaamsgerichte technieken wat minder eenvoudig kan toepassen gedurende die wandeling maar een eerste levensschets kan op deze manier juist goed worden beluisterd en onderzocht.

Inmiddels groeit mijn praktijk in Apeldoorn gestaag. Dat is in zichzelf al een mooi proces. Bovendien verandert de hulpvraag, in algemene zin. Ook dat is iets dat me boeit.

Ben ik ergens anders in mijn proces, zie ik andere of meer professionals tijdens mijn nascholingen waardoor andere mensen worden doorgestuurd? Ik weet het niet precies maar het is fijn om het vertrouwen van hen te krijgen.

En dat laatste ervaar ik ook door het doorsturen van mensen die ergens anders vastlopen. Vooral in mijn samenwerking met Tanja de Korte (haptotherapeut). Met haar ontwikkel ik in Zoetermeer een verdiepingsslag met betrekking tot gehechtheid en trauma.

Kortom, ontwikkelen is een interessant en blijmakend proces.

Als laatste: het werkelijk ontmoeten van een ander is er altijd één waar ik naar uitkijk, Wil je ook vrijblijvend ervaren of ik iets in jouw proces zou kunnen betekenen? Laat het me weten: 1. mail naar info@2thepoint.life of bel naar +31 6 1423 4346 en vraag naar de mogelijkheden.

Er is weer een mooi aanbod van nascholingen voor haptotherapeuten beschikbaar bij 2thepoint @life.

Onze reeks van trauma (deel 1 t/m 4 is onderweg). Dat betekent dat collegae die de nascholing ‘Traumatische herinnering en het lijf‘ – nu onder de naam ‘Trauma 1: en het lijf‘ – hebben gevolgd, zich kunnen inschrijven voor ‘Trauma 3: verdeeld zijn’. De data daarvan zijn:

Daarnaast is de nascholing omtrent Gehechtheid en hoe die zich o.a. in het lijf manifesteert eveneens gepland. Eveneens te Huizen. (Verdere info op de site: https://www.2thepoint.life/home/scholing/nascholingen-voor-haptotherapeuten/gehechtheid/ )

Uiteraard zien Marianne Houben en ik – Jolan Roose – je graag op één van de nascholingen verschijnen. Het is altijd fijn om elkaar – opnieuw – te ontmoeten en te mogen onderzoeken wat er aan verrijkende kennis, specifiek toegepaste vaardigheden en eigen geraaktheid met betrekking tot deze onderwerpen, is toegevoegd. Schrijf je in via deze site (zie aanmeldknop) of mail naar: info@2thepoint.life.

Mijmerend over de nascholingen die we vanuit 2thepoint @life aanbieden, is er altijd de vraag: wat is van wezenlijk belang met betrekking tot dit onderwerp? En hoe willen we als aanbieder daarin worden gezien?

Dan komt een aantal kernzinnen op: recent zelf doorleefde en -genomen wetenschappelijke inzichten, ervaringsgerichte direct toepasbare oefeningen, dieper leren door zelf te ervaren, en niet in de laatste plaats: in het kleine zit het grote.

Het gaat ons om kwaliteit. Dat we als docenten met zes tot maximaal twaalf collegae te maken hebben, die we in de oefeningen nieuwsgierig kunnen maken wat ze in de kleine verschillen kunnen ervaren. Zelf. In hun hele lijf. Zodat ze dit optimaal gaan toepassen bij hun cliënten. Dat zij begrijpen waarom, wat en bij wie, zodat eventuele eigen aanpassingen makkelijk te bedenken en gegrond zijn.

Leer je bij ons in twee dagen hoe je met traumatische herinneringen in het lijf moet omgaan? Zeker. Behandeling van getraumatiseerde cliënten vraagt echter meer dan dat. Veel meer. Daarin is de zorgvuldigheid om gehechtheid en trauma uit elkaar te kunnen halen van groot belang; het vraagt immers een volledig andere behandeling. En hoe verhoudt traumatische gehechtheid zich tot beide? Bovendien: hoe ontvouw je een traumatische ervaring uit het lijf? En wellicht als belangrijkste: wat heb je te doen met je getraumatiseerde cliënt om een behandeling op te bouwen zodat de ervaring op iedere laag geïntegreerd kan worden? Daar spelen belangrijke factoren in mee die randvoorwaardelijk allereerst op orde moeten zijn.

Voor ons is van belang dat je de fasen niet alleen vanaf papier weet te bedenken maar dat je een traject kunt uitstippelen met je cliënt omdat je weet wat er nodig is om tot die integratie te komen. Met uiteraard besef van wat je daarin tegenkomt, ook van jezelf.

Er is meer voor nodig om je een specialist te noemen. Vinden wij. En daar staan we ook voor. Ben je dus bij ons na zes dagen intensieve training omtrent gehechtheid een specialist in ‘hechting binnen haptotherapie’? Nee. Wat we wél doen, is een curriculum bouwen dat haptotherapeuten voorbereidt op de groep mensen die zoveel zorgvuldigheid en kennis verdient. En daar hebben we verschrikkelijk veel plezier in.

Barbra Streisand zong het immers al zo mooi in het nummer ‘a piece of sky’: “The more I live – the more I learn – the more I learn – the more I realize – the less I know”.

Kijk wat we te bieden hebben op: https://www.2thepoint.life/aanbod/

2

2thepoint @life heeft een aantal nieuwe nascholingen aan te bieden:

De planning van de blokken is op de website te lezen, alsook welke literatuur genuttigd mag worden… We zijn trots op deze nieuwe ontwikkelingen.

Daarnaast zijn we zoekende naar een nieuwe goede datum voor de Opfrisser waar menig therapeut zich voor had aangemeld als geïnteresseerde. We mikken op eind maart, begin april. De datum wordt snel bekend gemaakt.

Mocht je willen deelnemen aan één van de nascholingen, aarzel niet om het aanmeldingsformulier in te vullen of via email contact op te nemen: info@2thepoint.life.

Wie weet zien we elkaar snel!

Goed nieuws! De wens van velen die bij 2thepoint @life zijn geweest, was om meer onderwerpen met betrekking tot trauma en gehechtheid aan bod te zien komen. Meer verdieping, meer tools, meer kennis. Dat is nu geregeld.

Er is een nieuw aanbod en we gaan daar direct begin 2019 mee van start. De data, onder voorbehoud (er kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd):

En natuurlijk blijven ook de vertrouwde nascholingen:

Hechting

De manier waarop een kind de relatie met de primaire opvoeders zo optimaal mogelijk probeert te houden, is o.a. zeer bepalend voor hoe een kind in zijn lijf zit, emoties mag toestaan, ze leert te reguleren en zich verhoudt tot andere mensen om zich heen. Bowlby en in zijn kielzog Ainsworth hebben zich er over gebogen in de jaren ’50 – ’80.

Morele capaciteit

Nu voegt Narvaez (2014) iets interessants toe: niet alleen gaat het over emotionele veiligheid die we als mens zelf nodig hebben maar ook over morele capaciteit naar anderen toe. Met andere woorden: we hebben meer nodig willen we in staat zijn om het goede voor onze omgeving te doen (andere mensen, dieren, planten, ecosysteem).

Drie lagen van hechting

Zij omschrijft drie soorten hechting, meer diepgang in iedere laag: 1. Bescherming – veiligheid (‘protection’), 2. Warmte (‘warmth’), 3. Gezelschap (‘companionship’). De laatste hebben we nodig om de hoogste morele capaciteit te ontwikkelen. Dat we ons als mensen niet alleen gedragen voelen in ons nest maar ons ook interesseren in de wereld (anderen, dieren en begroeiing) om ons heen.

Ethiek als focus

Zij noemt het: ‘engagement ethic as a habitual focus’. Ethische betrokkenheid als gebruikelijke focus. Want: we zijn het behoorlijk kwijt in het Westerse, zo analyseert ze. “Ik kan me toch niet met alles bezighouden? Me zorgen maken over mezelf en mijn kinderen, is al meer dan genoeg.” Het kost moeite om de rest erbij te betrekken, zeg maar.

Omgeving doet er – meer? – toe

De eerste twee niveaus van hechting, is wisselend in orde. Bescherming en warmte. Maar hoe voeden we onze kinderen op met betrekking tot dierenwelzijn? Hoe logisch het is dat we iedere dag vlees eten? Dat ontbossing doorgaat? Dat ijsberen doodgaan en waarschijnlijk uitsterven? Dat een kind in de sloppenwijken eigenlijk evenveel rechten heeft als jij en waarom doen we daar niets aan?

Narvaez geeft een prachtige kieteldood aan ons moraliteit. Want we zullen meer overstijgend moeten leren denken en vooral voelen, willen we niet vernietigen wat ons heeft grootgebracht.