Pagina afbeelding

Nieuwe data, nieuwe scholingen

Goed nieuws! De wens van velen die bij 2thepoint @life zijn geweest, was om meer onderwerpen met betrekking tot trauma en gehechtheid aan bod te zien komen. Meer verdieping, meer tools, meer kennis. Dat is nu geregeld.

Er is een nieuw aanbod en we gaan daar direct begin 2019 mee van start. De data, onder voorbehoud (er kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd):

En natuurlijk blijven ook de vertrouwde nascholingen:

Hechting

De manier waarop een kind de relatie met de primaire opvoeders zo optimaal mogelijk probeert te houden, is o.a. zeer bepalend voor hoe een kind in zijn lijf zit, emoties mag toestaan, ze leert te reguleren en zich verhoudt tot andere mensen om zich heen. Bowlby en in zijn kielzog Ainsworth hebben zich er over gebogen in de jaren ’50 – ’80.

Morele capaciteit

Nu voegt Narvaez (2014) iets interessants toe: niet alleen gaat het over emotionele veiligheid die we als mens zelf nodig hebben maar ook over morele capaciteit naar anderen toe. Met andere woorden: we hebben meer nodig willen we in staat zijn om het goede voor onze omgeving te doen (andere mensen, dieren, planten, ecosysteem).

Drie lagen van hechting

Zij omschrijft drie soorten hechting, meer diepgang in iedere laag: 1. Bescherming – veiligheid (‘protection’), 2. Warmte (‘warmth’), 3. Gezelschap (‘companionship’). De laatste hebben we nodig om de hoogste morele capaciteit te ontwikkelen. Dat we ons als mensen niet alleen gedragen voelen in ons nest maar ons ook interesseren in de wereld (anderen, dieren en begroeiing) om ons heen.

Ethiek als focus

Zij noemt het: ‘engagement ethic as a habitual focus’. Ethische betrokkenheid als gebruikelijke focus. Want: we zijn het behoorlijk kwijt in het Westerse, zo analyseert ze. “Ik kan me toch niet met alles bezighouden? Me zorgen maken over mezelf en mijn kinderen, is al meer dan genoeg.” Het kost moeite om de rest erbij te betrekken, zeg maar.

Omgeving doet er – meer? – toe

De eerste twee niveaus van hechting, is wisselend in orde. Bescherming en warmte. Maar hoe voeden we onze kinderen op met betrekking tot dierenwelzijn? Hoe logisch het is dat we iedere dag vlees eten? Dat ontbossing doorgaat? Dat ijsberen doodgaan en waarschijnlijk uitsterven? Dat een kind in de sloppenwijken eigenlijk evenveel rechten heeft als jij en waarom doen we daar niets aan?

Narvaez geeft een prachtige kieteldood aan ons moraliteit. Want we zullen meer overstijgend moeten leren denken en vooral voelen, willen we niet vernietigen wat ons heeft grootgebracht.