Pagina afbeelding

Tarieven

Vanuit 2thepoint @life geloven we in een inkomensafhankelijk tarief, ondersteuning voor mensen die het geld niet hebben om het gebruikelijke tarief in de alternatieve zorg te betalen. De mate waarin bovenstaande het geval is, varieert, vandaar ook een verglijdende schaal in onderstaande tabel.

De tarieven van professionals die gespecialiseerde zorg in alternatieve geneeswijzen verzorgen, rekenen meestal zo’n € 85,- of meer. Dit bedrag is ook mijn uitgangspunt.

Echter, de mate waarin geld wordt verdiend in de populatie die de door 2thepoint @life geleverde zorg nodig heeft, is zeer uiteenlopend. Daarnaast speelt dat ik, als professional, de zorg juist wil leveren wanneer die nodig is. Vaak betekent dat een wederzijdse zoektocht naar de mogelijkheden en financiële draagkracht. Soms zijn er grote schulden (daar valt een hypotheek niet onder, wat mij betreft), bijstand, al jaren geen mogelijkheid meer om een baan te hebben of wat ook.

In zo’n bovenstaande situatie lever ik een deel van mijn salaris in; zodat deze therapie voor een ieder toegankelijk blijft.

Mijn oproep is deze: je kunt gebruik maken van een inkomensafhankelijk tarief, indien je financieel de mogelijkheden mist om op de gebruikelijke manier therapie te bekostigen. Eerder hanteerde ik voor de verduidelijking een netto tarief tabel, als onderstaande, maar wellicht gaat het meer over wat je netto overhoudt van dit salaris. Deze tabel is dus arbitrair!

De laatste categorie heeft een ‘uitgesteld consult’ in zich: de mensen die ruim verdienen en zich ook aantrekken dat niet iedereen toegang heeft tot zorg die in de alternatieve zorg wordt geboden. Deze groep kan € 10,- extra betalen. Dat geld wordt niet door mij gebruikt maar opzij gezet voor de groep cliënten die dat nodig heeft.

Overweeg oprecht wat passend is in deze wederzijdse zoektocht naar – wat mij betreft – goede therapie binnen een systeem dat niet volledig is vergoed.

Besef

Al lang heb ik het besef dat therapie deels voor mensen is die: 1.willen helen, daar prioriteit aan geven, aan zichzelf groei gunnen, 2. het kunnen betalen of er voor zorgen dat hen dat lukt. Dat wringt in mij. Het eerste heeft iemand in de hand, het tweede lang niet altijd. Zo ervaar ik dat sommige mensen een zeer getroubleerd verleden hebben, juist ondersteuning nodig hebben, maar dat niet kunnen vinden omdat ze dat niet kunnen betalen (niet buiten de reguliere paden en een specifiek stempel).

Uitgestelde koffie

Daarnaast werd ik geattendeerd door mijn collega en vriendin Nicolet Theunissen op ‘uitgestelde koffie’. Het betekent zoveel als dat iemand die meer kan betalen, geld in een potje stopt om een minderbedeelde hetzelfde te gunnen. Zo kan iemand met minder middelen een ‘kopje koffie’ van een beterverdiener krijgen. Ik vind dat een prachtig initiatief.

Combinatie

Voor mij is een combinatie goed: a. consultkosten die afhankelijk zijn van het inkomen van de cliënt, b. in de veelverdieners categorie kan iemand geld in een potje storten voor een consult(bijdrage) voor een ander.

Categorieën

Zo ontstaan er voor mij vier (arbitraire) categorieën:

Daarbij behorende consultkosten:

Ik ben benieuwd. Ik vind het spannend en ga er voor.