Pagina afbeelding

Het Vierluik: Trauma

Ooit begon 2thepoint @life met een inleidende nascholing omtrent Trauma: ‘Traumatische herinnering en het lijf’. In die naam zaten al twee kleine weggevertjes: 1. het lijf stond centraal (en dat staat het nog steeds), 2. het gaat niet om de ervaring zelf maar hoe de herinnering zich opslaat (in het lijf, in het brein) waardoor behandeling ervan zo anders is dan relationele of gehechtheidsproblematiek.

Uiteindelijk bleek deze nascholing een enthousiast begin van vele vragen en antwoorden. Gedurende de afgelopen twee jaar zijn er drie nascholingen bijgekomen om dat wat open bleef verder te behandelen. Want wat zonder twijfel bleek: haptotherapeuten kunnen vanuit hun specifieke expertise in traumabehandeling iets bijzonders betekenen. Mits de juiste handvatten en vaardigheden worden aangeleerd.

Er borrelden allerlei vragen, waarvan ik hier een paar zal benoemen, gewoon om een kijkje in de keuken te geven:

In de vragen zul je ons verlangen teruglezen om goed na te denken over de inhoud en haar volgorde, over de voorbeelden en de juiste foto’s om dit duidelijk te maken. Kortom, 2thepoint @life heeft zich ingezet om deze specifieke kennis en vaardigheden met diepgang over te brengen. Komende berichten zullen gewijd zijn aan de aparte delen van dit vierluik. Jus over de aardappelen, of beter, granaatappelpitjes door de couscous.

Geïnteresseerd? Mail naar: info@2thepoint.life of kijk op de site www.2thepoint.life.

Voor je het weet, ben je in verwarring. Zoals ik.

Wat is het geval? Na iedere nascholing die Marianne Houben en ik namens 2thepoint voor haptotherapeuten geven, is er een evaluatie; gebaseerd op de vragen van de vereniging van haptotherapeuten (VVH).

In die evaluatie wordt o.a. de vraag gesteld hoe de cursisten de vakkennis van de docenten inschatten, op de schaal van 0 tot 10. We krijgen daarin stelselmatig tussen de 9,4 en 9,6 voor onze vakkennis (de laatste nascholingen alleen maar 9,6).

Voor het eerst merk ik dat ik dat echt een feestje waard vind. Marianne en ik hebben veel dezelfde maar zeker ook aanvullende kennis, dat is beide fijn. Van dezelfde basis uitgaan en aanvullend kunnen zijn. Heel prettig…

Daarnaast zijn onze cijfers voor toegepaste literatuur aanzienlijk minder goed, zo rond de 7. En daar balen we van. Tussen 0 en 10 is dat nog steeds best goed maar staat in contrast met onze overige scores.

Dus ik dacht, wat gebeurt er nou? Terwijl literatuur en de toepassing daarvan ons zo op en in het lijf geschreven is?

Dat vroeg om zorgvuldige zelfreflectie. Met een werkhypothese… Zou het zo kunnen zijn dat OMDAT we de literatuur zo leven en boekenkasten van de vloer lezen, dat niemand weet (lees: daar door ons niet in wordt meegenomen) dat bepaalde essenties o.a. in de opgegeven literatuur worden bevestigd?

Kortom, zijn we wel duidelijk waar onze antwoorden, stellingen en inzichten worden ondersteund? Op die vraag trek ik dan wat bleekjes weg: wellicht moeten we daarover wat duidelijker zijn.

Na het eerste interne hoofdschudden dacht ik ook, we leven in onze lichaamsgerichte therapie; we leven ‘embodiment’. Wellicht zijn de boeken in ons gekropen, zijn die boeken in ons lijf geschreven.

OK. Goed om duidelijker te zijn en ook… Lekker genieten van die mooie vak- en kennisscores!

Er is weer een mooi aanbod van nascholingen voor haptotherapeuten beschikbaar bij 2thepoint @life.

Onze reeks van trauma (deel 1 t/m 4 is onderweg). Dat betekent dat collegae die de nascholing ‘Traumatische herinnering en het lijf‘ – nu onder de naam ‘Trauma 1: en het lijf‘ – hebben gevolgd, zich kunnen inschrijven voor ‘Trauma 3: verdeeld zijn’. De data daarvan zijn:

Daarnaast is de nascholing omtrent Gehechtheid en hoe die zich o.a. in het lijf manifesteert eveneens gepland. Eveneens te Huizen. (Verdere info op de site: https://www.2thepoint.life/home/scholing/nascholingen-voor-haptotherapeuten/gehechtheid/ )

Uiteraard zien Marianne Houben en ik – Jolan Roose – je graag op één van de nascholingen verschijnen. Het is altijd fijn om elkaar – opnieuw – te ontmoeten en te mogen onderzoeken wat er aan verrijkende kennis, specifiek toegepaste vaardigheden en eigen geraaktheid met betrekking tot deze onderwerpen, is toegevoegd. Schrijf je in via deze site (zie aanmeldknop) of mail naar: info@2thepoint.life.

Mijmerend over de nascholingen die we vanuit 2thepoint @life aanbieden, is er altijd de vraag: wat is van wezenlijk belang met betrekking tot dit onderwerp? En hoe willen we als aanbieder daarin worden gezien?

Dan komt een aantal kernzinnen op: recent zelf doorleefde en -genomen wetenschappelijke inzichten, ervaringsgerichte direct toepasbare oefeningen, dieper leren door zelf te ervaren, en niet in de laatste plaats: in het kleine zit het grote.

Het gaat ons om kwaliteit. Dat we als docenten met zes tot maximaal twaalf collegae te maken hebben, die we in de oefeningen nieuwsgierig kunnen maken wat ze in de kleine verschillen kunnen ervaren. Zelf. In hun hele lijf. Zodat ze dit optimaal gaan toepassen bij hun cliënten. Dat zij begrijpen waarom, wat en bij wie, zodat eventuele eigen aanpassingen makkelijk te bedenken en gegrond zijn.

Leer je bij ons in twee dagen hoe je met traumatische herinneringen in het lijf moet omgaan? Zeker. Behandeling van getraumatiseerde cliënten vraagt echter meer dan dat. Veel meer. Daarin is de zorgvuldigheid om gehechtheid en trauma uit elkaar te kunnen halen van groot belang; het vraagt immers een volledig andere behandeling. En hoe verhoudt traumatische gehechtheid zich tot beide? Bovendien: hoe ontvouw je een traumatische ervaring uit het lijf? En wellicht als belangrijkste: wat heb je te doen met je getraumatiseerde cliënt om een behandeling op te bouwen zodat de ervaring op iedere laag geïntegreerd kan worden? Daar spelen belangrijke factoren in mee die randvoorwaardelijk allereerst op orde moeten zijn.

Voor ons is van belang dat je de fasen niet alleen vanaf papier weet te bedenken maar dat je een traject kunt uitstippelen met je cliënt omdat je weet wat er nodig is om tot die integratie te komen. Met uiteraard besef van wat je daarin tegenkomt, ook van jezelf.

Er is meer voor nodig om je een specialist te noemen. Vinden wij. En daar staan we ook voor. Ben je dus bij ons na zes dagen intensieve training omtrent gehechtheid een specialist in ‘hechting binnen haptotherapie’? Nee. Wat we wél doen, is een curriculum bouwen dat haptotherapeuten voorbereidt op de groep mensen die zoveel zorgvuldigheid en kennis verdient. En daar hebben we verschrikkelijk veel plezier in.

Barbra Streisand zong het immers al zo mooi in het nummer ‘a piece of sky’: “The more I live – the more I learn – the more I learn – the more I realize – the less I know”.

Kijk wat we te bieden hebben op: https://www.2thepoint.life/aanbod/

2

2thepoint @life heeft een aantal nieuwe nascholingen aan te bieden:

De planning van de blokken is op de website te lezen, alsook welke literatuur genuttigd mag worden… We zijn trots op deze nieuwe ontwikkelingen.

Daarnaast zijn we zoekende naar een nieuwe goede datum voor de Opfrisser waar menig therapeut zich voor had aangemeld als geïnteresseerde. We mikken op eind maart, begin april. De datum wordt snel bekend gemaakt.

Mocht je willen deelnemen aan één van de nascholingen, aarzel niet om het aanmeldingsformulier in te vullen of via email contact op te nemen: info@2thepoint.life.

Wie weet zien we elkaar snel!

Nu weer een nascholing ‘Traumatische herinneringen en het lijf’ achter de rug is, wordt het tijd voor reflectie. De genoemde cursus verloopt prettig, geeft zo goed als mogelijk de laatste inzichten in trauma-land weer. Want één ding is duidelijk, de huidige wetenschappelijke inzichten in dit vakgebied springen voorwaarts. Dat houdt ons nieuwsgierig, leergierig en plezierig op de tenen!

Daarnaast hebben meer aanbieders trauma als onderwerp van nascholing en dat verdient het ook. Juist de mensen die (ernstig) gehinderd worden door traumatische herinneringen, hebben zorg en precieze aandacht in de begeleiding nodig. Er kunnen niet genoeg therapeuten zijn die weten wat ze moeten doen en laten.

Tevens komt er ruimte voor een breder perspectief; waar wil 2thepoint zich nog meer op richten om specialistische kennis en vaardigheden aan te bieden? Waar vraagt state of the art wetenschap om toepassing in het prachtige vak dat haptotherapie is?

2thepoint – als ontwikkelend platvorm van kennis en vaardigheden in o.a. de zorg – heeft hierover aantrekkelijke ideeën ontwikkeld en zet ook de deuren volledig open om benaderd te worden met vernieuwende wensen in inzichten. Houd me op de hoogte van dat wat MOET, omdat het niet anders KAN dan aan een breder publiek getoond te worden!

Het is geweldig om mensen te ontmoeten met kennis van zaken en een drive het de wereld in te brengen omdat het daar beter van wordt. Van mijn kant houd ik jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen die 2thepoint ziet en naar jullie toe wil brengen. Heb een prachtige dag.

Nieuwe data en locaties

De eerstvolgende nascholing van ‘Traumatische herinnering en het lijf’ start op woensdag 22 november en 29 november. De locatie bevindt zich vlakbij het station in Ermelo; COOZ ‘De Villa’, Stationsstraat 124, Ermelo.
Onder voorbehoud wordt op 24 en 25 januari een nascholing in Zoetermeer gegeven.

Docenten en kosten

De nascholing zal worden verzorgd door haptotherapeut en psycholoog Tanja vd Broek en psycholoog-NIP Jolan Roose. Beide zijn gespecialiseerd in trauma, traumatische gehechtheid en gehechtheid. Omdat ze beiden vanuit verschillende invalshoeken kijken, hopen ze bij benadering een bredere visie op traumatische herinneringen in het lijf te geven.

De kosten zullen 350,- euro incusief BTW bedragen, voor twee dagen inclusief koffie/thee en lunch. (Voor verdere informatie: info nascholing.)

Intervisiegroep

De vraag is inmiddels meerdere keren gesteld of een dergelijke nascholing bij een intervisiegroep gegeven kan worden. Dat is mogelijk. Bij minimale groepsgrootte van 8 therapeuten. Voor verder contact, mail gerust naar: info@2thepoint.life.

2thepoint heeft een tweede nascholing ‘Traumatische herinnering en het lijf’ achter de rug. Ik kijk er opnieuw en met vernieuwde verwondering op terug. Wat is het toch prachtig om mensen te ontmoeten in de context van krachtige inhoud.

Zo voelt het.

En ik ben echt even in mezelf aan het zoeken geweest wat het dan is, waarover ik zo verwonderd raak.

Het zit er bijvoorbeeld in, dat ik in mezelf voel – als psycholoog – dat de toekomst van traumabehandeling mede bij de haptotherapeuten zou moeten komen te liggen. Juist omdat ze er zoveel basisskills voor in huis hebben en die met gerichte specialistische skills kunnen uitbreiden. Gekoppeld aan de juiste technieken en wijze van zijn, word ik dan zo blij: ‘dit is wat er moet gebeuren!’

Het wonderschone van de haptotherapeuten die Evelien en ik steeds mogen ontmoeten in deze beide nascholingen, is dat zij allen – geen uitzondering – de wens hebben om diepgaand te ontdekken in zichzelf. Binnen de spannende inhoud die hen te wachten staat. Dat ontroert me en maakt me verwonderd.

Het wordt voor mij ook heel zichtbaar dat stevige, spannende en verhelderde inhoud – al dan niet praktisch vormgegeven in soms bekende oefeningen – onmiddellijk iets anders vraagt en verdiept. Werkelijke inhoud is belangrijk in dit proces. Het nodigt met precisie uit.

Terugvoelend kan ik niet anders zeggen dan dat deze nascholing nog in mijn lijf aanwezig is; in de glimlach die ik onder mijn huid voel. Dank jullie wel, voor een ieder die de inhoud en ons als docenten zo wilde ontmoeten. Verwonderingswaardig!

We hebben onze eerste nascholing gegeven en we kunnen zeggen: ‘De kop is er af’. Al was het maar om alle wijsheid die we vanuit het lijf hebben mogen ervaren. En daarmee was de eerste afgeronde nascholing van 2thepoint omtrent traumatische herinnering een feit.

Wat we hebben ontmoet, is een groep haptotherapeuten die niet alleen zeer geïnteresseerd was in het onderwerp maar er ook de nodige ervaring in had en kennis wilde delen wat eerder was opgedaan. Dat maakte de twee dagen voor ons uitdagend, waardevol en ontroerend.

Doordat de haptotherapeuten een onwaarschijnlijk vermogen hebben te voelen en dit vervolgens ook openlijk mee te nemen in de verbinding, was het mogelijk de oefeningen op een hoog niveau uit te voeren. Dat heeft gezorgd voor veel gewaarwording en waardevolle interventies.

Daarnaast hebben we ons gesteund geweten door de haptotherapeuten die we reeds kenden. Het was mooi om hen te mogen ontmoeten en zien in deze nascholing.

De analytische kop was er af en het vermogen tot herinnering in het lijf is door de twee dagen heen voelbaar waargenomen.

Afsluitend ligt de werkelijke uitdaging er voor 2thepoint om steeds verdergaander te ontwikkelen en te pionieren hoe traumaspecialisme vanuit de psychologie een bijdrage kan leveren in het vol tot stand komen van een eigen specialisatie vanuit de haptotherapie. 2thepoint vervlecht vanuit beide disciplines en zal actief doorgaan met dit proces.

Dank aan jullie, de mensen die ons lieten verwonderen. Wat heerlijk dat de kop er deze dagen af mocht.

2thepoint heeft goed nieuws: ook onze cursusdag “Overdracht en tegenoverdracht” heeft accreditatiepunten van de VVH verkregen, te weten: 8 ATD. Er zijn twee dagen waarop deze scholing wordt aangeboden: 21 juni (9.00-17.00) en 30 september (9.00-17.00), te Werkhoven.

De volgende vraag is: wie wil het proces in zichzelf leren kennen tussen twee mensen – cliënt en therapeut – dat schudt en rammelt of juist als een warm mes door de boter glijdt zonder dat er gebeurt wat er moet gebeuren?

Overdracht en tegenoverdracht, dus.

Er ligt veel voor het oprapen, in het proces dat jou aan jezelf laat zien en daarmee confronteert wat er dient te gebeuren in de therapeutische ruimte. Lees voor verdere informatie: ‘cursusdag overdracht en tegenoverdracht’ of ‘Tegenoverdracht? Overdracht bedoel je…