close

  Meld je aan

  Diversen

  Met betrekking tot dit kopje is het goed om een aantal zaken te melden:

  1. wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens (die worden opgeslagen in de cloud)?
  2. hoe lang moeten ze worden bewaard en wat mag je als cliënt vragen?
  3. als je een klacht hebt, waar kun je terecht?

  AVG PRAVACY STATEMENT

  2thepoint@life – is een organisatie die zowel cliënten voor therapeutische sessies ziet, als nascholingen geeft en bedrijven ondersteunt de ontwikkeling van team- en persoonlijke groei.

  Doel om gegevens te verzamelen – voor therapeutische sessies moeten gegevens bewaard worden gedurende de periode van 20 jaar. Dit is een wettelijke verplichting. Voor het ondersteunen en enthousiasmeren van bedrijven mbt bovenstaande activiteiten zullen gegevens niet langer worden bewaard dan vijf jaar.

  Ook worden gegevens bewaard van collegae die nascholingen volgen/hebben gevolgd bij 2thepoint@life. Deze collegae kunnen te allen tijde aangeven dat ze uit dit betreffende bestand verwijderd willen worden. Daar wordt dan direct gehoor aan gegeven.

  Wanneer een nieuwsbrief wordt gevraagd dmv een abonnement, zullen de ingevulde gegevens ook worden bewaard binnen het beveiligde systeem van de website. Deze website heeft een beveiligingscertificaat.

  Ontvangers – niemand krijgt inzicht in de gegevens die zijn verstrekt, tenzij wettelijk opgelegd door belastingdienst of verdere overheid. Indien andere hulpverleners zijn gebaat bij een overdracht van gegevens, zal te allen tijde toestemming worden gevraagd aan de cliënt zelf voor een eventuele verstrekking daarvan.

  Opslagperiode – zie eerder genoemde periode.

  Beveiliging – gegevens worden bewaard binnen een systeem (Mijn Diad) dat is beveiligd met een wachtwoord. Gegevens worden opgeslagen in de cloud.

  Jouw rechten – gegevens kunnen uiteraard worden opgevraagd. Stuur hiertoe een mail naar jolan@2thepoint.life.

  Plichten – de bewaartermijn van therapeutische persoonsgegevens is een verplichting van 20 jaar.

  Recht – je hebt vanuit de wet als cliënt het recht om je dossier te laten vernietigen. Hoewel dat om diverse redenen niet aan te raden is, wil ik je wel op je wettelijk recht wijzen.

  KLACHTEN

  Als NFG-lid committeer ik me aan de geldende norm van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat betekent dat je, indien je ontevreden bent over de door mij geleverde zorg, een klacht kunt indienen.

  Hoewel ik hoop dat we er vooral samen proberen uit te komen in een goed gesprek, is dat wellicht op een gegeven moment niet (meer) mogelijk. Daarom heeft de NFG ook een klachtenfunctionaris: Theo Splinter (mail: tsplinter@de-nfg.nl). Mocht het nodig zijn, zal de NFG je graag beluisteren over wat je klacht is en welke stappen je kunt ondernemen.