Gehechtheid

Er zullen vier blokken van twee dagen worden besteed aan dit belangrijke fenomeen: hoe te verbinden met de ander zodat er wordt verkregen wat nodig is. Hoe slijpt een dergelijk patroon zich in het lijf; m.a.w. wat heeft het lijf ons te vertellen, indien we het oog en de hand hebben om het te zien?

Traumatische gehechtheid komt in het eerste blok aan de orde en de daarmee samenhangende karakterstrategieën zoals gedefinieerd door Pat Ogden. Blok twee en drie vervolgen de daaropvolgende strategieën en wat er wordt aan- en afgeleerd binnen een specifieke periode van ontwikkeling.

De nascholing roert, zoals te verwachten bij 2thepoint @life, de laatste literatuur, (neurobiologische) wetenschappelijke inzichten en practice based technieken aan (waaronder Hill, 2015; Schore, 2012; Narvaez 2015 etc.). In de nascholing komen de invloeden van regulatie aan bod, veerkracht, hoe een verbinding aan te gaan, hoe lijven zich gaan verhouden tot (ouderlijke) invloeden en hoe dit in de consulten aan het licht te brengen. Bewegingen die wel of niet worden gefaciliteerd vanuit een dergelijke strategie worden doorgenomen.

Haptotherapie is geënt op het laten ervaren, leren, enz. aan het lijf. Er komt aan bod hoe een lijf zich verhoudt tot een wereld waarin het: niet gewenst is, geen ruimte mag innemen, behoeften opzij leert te zetten enz..

Punten die aan bod komen zijn:

Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

Docent: 

Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgerichtwerkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher), sportpsycholoog en onderzoeker.

SBU’s: 6 cursusdagen: 48 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten (4 SBU).

Accreditatie: 52 HTD punten voor drie blokken van twee dagen -> deze wordt opnieuw aangevraagd.

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

Kosten: € 1200,- totaal (inclusief koffie en thee). Blokken kunnen hooguit om een praktische reden afzonderlijk worden gevolgd. Het blok zal binnen binnen een jaar op een ander moment wordt ingehaald om de HTD-punten en het certificaat te behalen.

Data 2025

Blok 1: naw mei, vlak na de meivakantie

Blok 2: halverwege/eind juni 

Blok 3 en 4: na de zomervakantie

Locatie: Gezondheidscentrum Jean Monnetpark 23-25 in Apeldoorn.

Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met 17.30 als uitloop op alle dagen.

Aanbevolen literatuur: Hill, D. (2015). Affect regulation theory: A clinical model. WW Norton & Company.

Aanvullende literatuur kan worden opgevraagd bij inschrijving. 

Interesse? Meld je aan door een mailtje te sturen naar: scholing@2thepoint.life.