Polyvagale insteek bij traumabehandeling

De polyvagaaltheorie doet opgang binnen Nederland en is een essentiële schakel in de traumabehandeling; juist vanuit het lijf. In combinatie met Daniel Siegels ‘window of tolerance’ (WOT) en Pat Ogdens Modulation Model, is de polyvagaaltheorie een belangrijke bouwsteen om trauma te kunnen behandelen (Ogden, 2006; Porges, 2011; Siegel, 1999).

Wetenschappelijke achtergrond

Vanuit neurofysiologisch perspectief is reeds aangetoond dat integratie van traumatische herinneringen vanuit het lijf alleen kan plaatsvinden wanneer de cliënt binnen de WOT blijft. Dat geldt ook voor de betreffende traumadelen – ook die dienen binnen de WOT te blijven om te kunnen integreren mocht afsplitsing al dan niet volledig hebben plaatsgevonden. Aangezien de diepste herinnering van de traumatische ervaring als herinnering in het lijf wordt opgeslagen, is die laag en de voorwaardelijkheden daarvan, essentieel.

De polyvagale insteek bij traumabehandeling mag meer aandacht binnen het vakgebied van de vaktherapeuten en haptotherapeuten krijgen:

  1. Hoe kan het lijf worden voorbereid, juist in het duale bewustzijn, om tot traumabehandeling te komen?
  2. Hoe kan het lijf in duaal bewustzijn worden meegenomen zodat verwerking vanuit het lijf kan plaatsvinden, vanuit het perspectief van de polyvagaaltheorie?

De inhoud centreert zich omtrent:

Werkvormen

Er wordt gebruik gemaakt van PP ter kennisoverdracht, werkvormen waarbij symbolisch materiaal wordt geëxploreerd in de ruimte, alsook het mentaliseren in verschillende houdingen en settingen. Werkvormen van twee-, drie- en viertallen worden in het algemeen gehanteerd. Sommige oefeningen zullen alle cursisten met de gehele groep doen. Huiswerkopdrachten zullen vooraf per mail worden toegestuurd en er zal worden gewerkt met toetsvragen om te checken hoe de behandelde stof is overgekomen en verwerkt.

Leerdoelen -> na dit blok is de cursist in staat om/heeft inzicht in:

Data: woensdag 19 en donderdag 20 maart 2025.

Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

Locatie: Jean Monnetpark 23-25, 7336 BA Apeldoorn.

Docenten:

Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher), SP Level III (i.o.). Sportpsycholoog en wetenschapper.

De doelgroep(en): GZ-Haptotherapeuten

Literatuur:

Aantal studiebelastinguren (sbu) : het totaal van vijf blokken die samen niveau 2 vormen, levert 120 sbu op. Dit blok is één van de vijf delen van niveau 2.

Accreditatie: 120 pnt – als geheel – waarvan dit één van de vijf blokken is.

Prijs: 400,- euro (koffie en thee inbegrepen)

Korting voor zzp-ers/therapeuten met eigen praktijk: is alleen mogelijk wanneer de gehele reeks wordt gevolgd -> 5%. Er is een additionele – early bird – korting van 5% mogelijk wanneer: 1. je meer dan een maand voor de startdatum hebt ingeschreven, 2. het volledige bedrag een maand van tevoren hebt overgemaakt. De korting wordt verrekend in de laatste module (deel 5).

Interesse? Mail naar scholing@2thepoint.life, de meld-je-aan knop aan de linkerkantis tijdelijk uitgeschakeld. De info op 2thepoint @life is wel up to date!