Symbolisch werken in traumabehandeling

De eerste tweedaagse van Niveau 2, de specialisatie omtrent trauma in het lijf, omvat de kleurrijke wereld van het symbolisch werken. Omdat het ervaren van de binnenwereld voor de trauma-overlever niet eenvoudig is, is dit werk een uitstekende manier om diepgang binnen het therapeutische proces te verkrijgen. Immers de traumatische ervaringen hebben de binnenwereld niet alleen bedreigd maar ook vanaf dat moment ontwricht en soms zelfs gedeeltelijk ontoegankelijk gemaakt.

Om de cliënt te helpen te kunnen kijken naar de traumatische ervaring, is het naar buiten brengen van dat wat levensbedreigend was middels symbolisch werken, een uiterst effectieve methodiek. Symbolisch werk stimuleert het vormen van representaties en het verwoorden van ervaringen. Juist het kunnen vormen van een representatie is een essentie om tot traumaverwerking te kunnen komen. Aan de hand van voorbeelden, het zelf aangaan van diverse oefenvormen, etc. wordt uitgelegd en ervaren waarom bovenstaande het geval is.

Onder de begeleiding van de beide docenten wordt duidelijk hoe beladen inhoud tot uitdrukking kan worden gebracht, juist ook wanneer die zelfs overspoelend is zoals bij trauma. De cursisten worden meegenomen in mogelijk te gebruiken materiaal, waar naar te kijken, hoe naar symbolen te kijken, welke positie als therapeut in te nemen, etc. Hierdoor zullen zij in staat moeten zijn te werken met de overdracht in plaats van in de overdracht.

Inhoud

De laatste wetenschap staat niet alleen hoog in het vaandel, ook de werkvormen en de directe toepasbaarheid van de verkregen kennis is wat ons betreft essentieel. De inhoud centreert zich omtrent:

Werkvormen

Er wordt gebruik gemaakt van PP ter kennisoverdracht, werkvormen waarbij symbolisch materiaal wordt geëxploreerd in de ruimte, alsook het mentaliseren in verschillende houdingen en settingen. Werkvormen van twee-, drie- en viertallen worden in het algemeen gehanteerd. Sommige oefeningen zullen alle cursisten met de gehele groep doen. Huiswerkopdrachten zullen vooraf per mail worden toegestuurd en er zal worden gewerkt met toetsvragen om te checken hoe de behandelde stof is overgekomen en verwerkt.

Leerdoelen -> na dit blok is de cursist in staat om/heeft kennis van:

Data: woensdag 18 en donderdag 19 september 2024.

Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

Locatie: Jean Monnetpark 23-25, 7336 BA Apeldoorn.

Docenten:

Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher), sportpsycholoog en onderzoeker.

Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

De doelgroep(en): GZ-Haptotherapeuten

Mogelijke literatuur:

Aantal studiebelastinguren (sbu) : het totaal van vijf blokken die samen niveau 2 vormen, levert 120 sbu op. Dit blok is één van de vijf delen van niveau 2.

Accreditatie: 120 pnt – als geheel – waarvan dit één van de vijf blokken is.

Prijs: 400,- euro (koffie en thee inbegrepen)

Korting voor zzp-ers/therapeuten met eigen praktijk: is alleen mogelijk wanneer de gehele reeks wordt gevolgd -> 5%. Er is een additionele – early bird – korting van 5% mogelijk wanneer: 1. je meer dan een maand voor de startdatum hebt ingeschreven, 2. het volledige bedrag een maand van tevoren hebt overgemaakt. De korting wordt verrekend in de laatste module (deel 5).

Interesse? Mail naar scholing@2thepoint.life, de meld-je-aan knop aan de linkerkantis tijdelijk uitgeschakeld. De info op 2thepoint @life is wel up to date!