Nascholingen voor zorgprofessionals

  Wil je een andere training volgen? Meld je dan hier aan.

  close

  Meld je aan

  Opbouw scholing

  De Specialisatie Trauma en het lijf, niveau 1 is een vierluik. Voorheen waren dit vier opeenvolgende nascholingen die verder zijn uitgewerkt naar een compact geheel waarin de cursist voldoende kennis en vaardigheden heeft om traumabehandeling te doen bij enkelvoudig trauma.

  Bij niveau 2 zal eveneens een vierluik zijn met o.a. aandacht voor algemene problematiek bij complexer trauma (zoals specifieke kennis en behandelingsvaardigheden omtrent bijvoorbeeld schaamte en grenzen). Het laatste vierluik, niveau 3, behelst o.a. specifieke kennis en vaardigheden die het lijf kunnen ‘ontdaderen’, het volwassen bewustzijn nog meer kunnen ondersteunen etc.

  Er zal voor niveau 1, 4x 24 SBU worden aangevraagd.

  Concrete doelstelling(en) en leerdoelen per tweedaagse:

  Kennis, vaardigheden en inzicht verkrijgen omtrent de samenhang van trauma en het lichaam, op basis waarvan eigen grenzen en vaardigheden alsook de mogelijkheden en vaardigheden tot behandeling duidelijk worden.

  Trauma 1: en het lijf

  (zie: Trauma 1: en het lijf)

  • kennis wordt aangeboden omtrent de symptomen bij traumatische herinneringen, arousal herkennen en reguleren.
  • oefeningen waardoor vaardigheden worden geleerd omtrent het herkennen van de symptomen en helpen cliënt te reguleren.
  • kennis wordt aangeboden omtrent de verschillen tussen trauma- en gehechtheidsproblematiek.
  • oefeningen komen aan bod waardoor vaardigheden worden geleerd omtrent stabilisatietechnieken.
  • aandacht voor casuïstiek, inbreng van ervaringen in cliëntcontact/-behandeling.
  • aandacht voor zelfreflectie, zowel persoonlijk als in therapeutschap.

  Trauma 2: dissociatie

  (zie: Trauma 2: dissociatie)

  • kennis wordt aangeboden omtrent het mechanisme en de functie van dissociatie.
  • oefeningen komen aan bod waardoor vaardigheden worden geleerd om dissociatie te herkennen en te verminderen.
  • inzicht wordt gegeven in het ontstaan van structurele dissociatie (o.a. structureel dissociatiemodel, J. Fischer).
  • aandacht voor casuïstiek, inbreng van ervaringen in cliëntcontact/-behandeling.
  • aandacht voor zelfreflectie, zowel persoonlijk als in therapeutschap.

  Trauma 3: verdeeld zijn

  (zie: Trauma 3: verdeeld zijn)

  • kennis wordt aangeboden omtrent verdeeld zijn/fragmentatie en het herkennen, met name in het lijf.
  • oefeningen aan bod komen waardoor vaardigheden worden geleerd om de cliënt te begeleiden tot een betere interne samenwerking met de delen.
  • aandacht voor casuïstiek, inbreng van ervaringen in cliëntcontact/-behandeling.
  • aandacht voor zelfreflectie, zowel persoonlijk als in therapeutschap.

  Trauma 4: verwerking uit het lijf

  (zie: Trauma 4: verwerking uit het lijf)

  • kennis wordt aangeboden omtrent het ontvouwen van gestagneerde defensies.
  • hoe ontvouwen de sleutel is voor de verwerking van traumatische herinneringen in het lijf.
  • oefeningen komen aan bod waardoor vaardigheden worden geleerd om de gestagneerde defensies te ontvouwen naar mobiele defensies.
  • kennis en oefeningen omtrent lichaamsgerichte traumaverwerking en het aanbieden hiervan via een bottom-up approach.
  • aandacht voor casuïstiek, inbreng van ervaringen in cliëntcontact/-behandeling.
  • aandacht voor zelfreflectie, zowel persoonlijk als in therapeutschap.

  Zoals de titel terecht suggereert, is deel I van het vierluik Specialisatie Trauma en het lijf, niveau 1. Het is de start van een viertal nascholingen omtrent trauma en de effecten daarvan op en in het lijf.

  De nascholing betreft de laatste evidence en best practice based inzichten in traumatische herinnering, waarbij uiteraard Porges (2011), Bessel van der Kolk (2014), Janina Fisher (2015, 2017), Pat Ogden (2006, 2015) en andere grootheden voorbijkomen. Vanuit deze overkoepelende kennis is zichtbaar hoeveel nieuwe kennis voorhanden is die op een prachtige wijze implementeerbaar is – als aanvullende vaardigheden – voor PMT-ers.

  In de nascholing wordt aandacht geschonken aan arousalregulatie, de betekenis daarvan binnen trauma, alsook het verschil met hechtingsproblematiek.

  PMT is geënt op het laten ervaren, leren, enz. aan het lijf. Echter, trauma neemt ruimte in en maakt het in vrijheid beschikbaar zijn van het lichaam moeizaam. Bovendien kan een lijf meer dan beladen zijn en in noodzaak afgesneden voor interoceptie.

  Basale vragen die aan bod komen, zijn:

  • Wat is een traumatische herinnering?
  • Pik ik de signalen op die met trauma te maken hebben?
  • Kan ik iemand die getraumatiseerd is, wel behandelen? (Juist als die persoon niet voor een traumabehandeling komt.)
  • Hoeveel trauma kan ik dragen? (Is van invloed dat ik zelf wel/niet getraumatiseerd ben?)
  • Wat moet ik met trauma juist wel of juist niet doen? Waarom?

  Wij bieden:

  • Recente & specifieke kennis omtrent trauma
  • Inzicht in de eigen vermogens omtrent behandeling van trauma
  • Vaardigheden voor in de behandeling
   • herkennen van – soms zeer subtiele – symptomen van traumatische herinneringen
   • herkennen van symptomen die samenhangen met ontregeling in zichtbare en voelbare arousal
   • stabilisatie vaardigheden
   • technieken voor uitnodiging versus begrenzing van cliënt

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Docenten:

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

  Verplichte literatuur: ‘Trauma sporen’ van Bessel van der Kolk.

  SBU: er worden 24 sbu aangevraagd.

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten: € 400,-. Hierbij is koffie en thee inbegrepen.

  Accreditatie: toegekend door Register Vaktherapeuten.

  Korting: er kunnen vier blokken omtrent trauma worden gevolgd. Korting is mogelijk voor de totale reeks: 10% korting op het totaalbedrag van €1600,- te verrekenen bij het laatste blok (deel 4). Dat betekent dat het laatste blok geen €400,- kost maar €240,-. Vraag naar de mogelijkheden met betrekking tot intervisiegroepen.

  Datum: donderdag 27 en vrijdag 28 januari 2022

  Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

  Interesse? Meld je aan door te mailen naar: scholing@2thepoint.life. De meld-je-aan-knop is tijdelijk uitgeschakeld.

  Dissociatie is een cruciaal mechanisme op momenten dat er te veel van het verwerkingsvermogen van een mens wordt gevraagd. In traumaliteratuur wordt er veel over gesproken. Maar wat gebeurt er nou precies tijdens dissociatie; als we onder de symptoombeschrijving gaan kijken en louter het mechanisme in kaart proberen te brengen? Want dat leidt mogelijkerwijs tot zinnige inzichten om specifieke vaardigheden in te zetten.

  De nascholing voert de laatste kennis en inzichten op, waarbij controverses omtrent dit onderwerp niet worden gemeden. Professionals zijn het niet per definitie eens met elkaar!

  De nascholing tracht de therapeuten technieken aan te leren die de cliënt in afnemende mate het pad van dissociatie laat volgen; zoals het in het verleden uit noodzaak heeft gemoeten. Eerst in het samen reguleren om het vervolgens alleen ook te kunnen.

  Dit doen we aan de hand van direct toepasbare oefeningen. Deze aan specifieke inzichten gekoppelde practice-based vaardigheden kunnen rechtstreeks in de praktijk hun werk kunnen doen wanneer een cliënt disreguleert en uiteindelijk wellicht dissocieert.

  Omdat PMT-ers via het lijf trachten tot ervaring en groei aan te moedigen, en helend te zijn, is het van fundamenteel belang om een cliënt ook in de zone van de mogelijkheid tot leren te houden. Dat is niet het geval wanneer een cliënt op het punt staat om te dissociëren, laat staan daadwerkelijk dissocieert. Voor het ervarings- en groeiproces is het belangrijk om dissociatie te voorkomen zonder te voorzichtig te worden en daarmee uit het lerende gebied te blijven.

  In de twee dagen dat we met elkaar gaan werken, komen de volgende aspecten langs:

  • Wat is dissociatie? Wat is de functie? Hoe herken je het?
  • Hoe werk je met een cliënt die snel dissocieert?
  • Wat is het specifieke vermogen dat een PMT-er kan aanspreken zodat de verbinding wel tot stand blijft en een cliënt minder snel dissocieert?
  • Hoe ziet uitlevering in dissociatie er uit?
  • Welke vaardigheden kunnen tijdens de sessie worden ingezet, alsook welke technieken kan een cliënt toepassen om meer grip te krijgen op het dissociëren?

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Docenten:

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher).

  Drs. M. Houben: PMT-er, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher), GZ-Haptotherapeut, doctoraal geneeskunde.

  SBU: er worden 24 sbu aangevraagd.

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten, per blok: €400,- per blok (inclusief koffie en thee).

  Accreditatie: toegekend door Register Vaktherapie.

  Korting: er kunnen vier blokken omtrent trauma worden gevolgd. Korting is mogelijk voor de totale reeks: 10% korting op het totaalbedrag van €1600,- te verrekenen bij het laatste blok (deel 4). Dat betekent dat het laatste blok geen €400,- kost maar €240,-. Vraag naar de mogelijkheden met betrekking tot intervisiegroepen.

  Data: donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022.

  Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

  Aanbevolen literatuur: Klapuri, K. (ed.) Five survivors, a hundred lives: stories about trauma and dissociation. (2017). Peaceful Impact Publisher Oy.

  Eventueel aanvullende literatuur kun je opvragen als je nieuwsgierig bent naar het onderwerp en je hebt opgegeven voor de nascholing.

  Interesse? Meld je aan door te mailen naar: scholing@2thepoint.life. De meld-je-aan-knop is tijdelijk uitgeschakeld.

  In de reeks omtrent trauma (zie trauma 1: en het lijf, trauma 2: dissociatie en trauma 4: verwerking uit het lijf), biedt 2thepoint @life deze derde scholing aan die dieper ingaat op het verdeeld zijn in het lichaam, verdeeld in gevoelswereld, verdeeld zijn in diverse opzichten.

  Zoals altijd benadert 2thepoint dit vanuit het lijf: daar waar de wijsheid aanwezig is en in ieder opzicht zichtbaar is wat er aan de hand is en de heling kan worden ingezet.

  Het zijn twee dagen waarop:

  • kennis wordt aangeboden omtrent verdeeld zijn; zowel in het lijf als in andere opzichten.
  • oefeningen aan bod komen waardoor vaardigheden worden geleerd die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
  • laatste inzichten op het gebied van trauma worden gedeeld, waaronder de laatste literatuur en skills omtrent trauma en (dis)regulatie omtrent verdeeld zijn.
  • aandacht voor de relatie tussen therapeut en cliënt wanneer er sprake is van een dergelijke verdeeldheid.

  Datum: donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022.

  Locatie: Bewustzijnscentrum Bala, Trompstraat 1, 1271 SX Huizen.

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

  Docenten:

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: PMT-er, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher), GZ-Haptotherapeut, doctoraal geneeskunde.

  De concrete doelstelling(en) van de nascholing:

  Verdieping in het fenomeen van verdeeld zijn, zowel theoretisch als praktisch, zodat diagnostische herkenning, praktische toepassing van vaardigheden in dit gebied van trauma meer toegankelijk wordt

  De doelgroep(en): PMT-ers.

  Aanbevolen literatuur:

  • Janina Fisher – Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma.

  Aantal studiebelastinguren (sbu) : er worden 24 sbu aangevraagd.

  Accreditatie: door Register Vaktherapie toegekend.

  Prijs: €400,-

  Korting? er kunnen vier blokken omtrent trauma worden gevolgd. Korting is mogelijk voor de totale reeks: 10% korting op het totaalbedrag van €1600,- te verrekenen bij het laatste blok (deel 4). Dat betekent dat het laatste blok geen €400,- kost maar €240,-.

  Vraag ook naar de mogelijkheden met betrekking tot intervisiegroepen en deelname; op locatie komen wij graag!

  Interesse? Meld je door te mailen naar scholing@2thepoint.life de meld-je-aan-knop op onze site 2thepoint @life is tijdelijk buiten werking. Maar de informatie op de site is up to date.

  In de reeks omtrent trauma (zie trauma 1: en het lijf, trauma 2: dissociatie en trauma 3: verdeeld zijn), biedt 2thepoint@life deze vierde tweedaagse aan. Het betreft de belangrijke fase van traumabehandeling: verwerking vanuit het lijf. Deze nascholing is de kers op de taart van traumaverwerking; eerdere skills en kennis komen samen in het precies duiden wat er met gestagneerde defensies kan en moet gebeuren.

  In deze nascholing gaan we:

  • leren hoe trauma zich laat ontvouwen uit het lijf
  • de essentie van verwerking vanuit een bottom-up approach
  • concrete integratie gaan toepassen

  Zoals altijd benadert 2thepoint @life dit vanuit het lijf: daar waar de wijsheid aanwezig is en in ieder opzicht zichtbaar is wat er aan de hand is en de heling kan worden ingezet.

  Het is een tweedaagse waarop:

  • kennis wordt aangeboden omtrent stagnerende defensies; zowel in het lijf als in andere opzichten.
  • hoe deze mobiliserende defensies de sleutel zijn voor de verwerking van traumatische herinneringen in het lijf.
  • oefeningen aan bod komen waardoor vaardigheden worden geleerd die direct toepasbaar zijn in de praktijk (wel en niet op de bank).
  • laatste inzichten op het gebied van trauma worden gedeeld, waaronder de laatste literatuur en skills omtrent trauma en (dis)regulatie omtrent verdeeld zijn en de uiteindelijke verwerking ervan in het lijf.
  • aandacht voor de relatie tussen therapeut en cliënt, aanraking tijdens hands-on technieken, do’s and don’ts.

  Data: donderdag 7 en vrijdag 8 juli 2022.

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

  Locatie: onder voorbehoud: Bewustzijnscentrum Bala, Trompstraat 1, 1271 SX Huizen.

  Docenten:

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

  De concrete doelstelling(en) van de nascholing:

  Praktische inzichten en vaardigheden onder de knie krijgen wat betreft de verwerking van trauma vanuit het lijf. (Dit alles wordt met richtinggevende literatuur ondersteund maar is vooral een op vaardigheden berustende nascholing.)

  De doelgroep(en): PMT-ers

  Mogelijke literatuur:

  • wordt nog aangegeven

  Aantal studiebelastinguren (sbu) : er worden 24 sbu aangevraagd.

  Accreditatie: door Register Vaktherapeuten toegekend.

  Prijs: 400,- euro (koffie en thee inbegrepen)

  Korting: er kunnen vier blokken omtrent trauma worden gevolgd. Korting is mogelijk voor de totale reeks: 10% korting op het totaalbedrag van €1600,- te verrekenen bij het laatste blok (deel 4). Dat betekent dat dit laatste blok geen €400,- kost maar €240,- indien de drie andere blokken zijn gevolgd.

  Vraag ook naar de mogelijkheden met betrekking tot intervisiegroepen en deelname; op locatie komen wij graag!

  Interesse? Mail naar scholing@2thepoint.life, de meld-je-aan knop aan de linkerkant is tijdelijk uitgeschakeld. De info op 2thepoint @life is wel up to date!