Wil je een andere training volgen? Meld je dan hier aan.

  close

  Meld je aan

  Zoals de titel terecht suggereert, is deel I van deze vierluik de start van een viertal nascholingen omtrent trauma en de effecten daarvan op en in het lijf.

  De nascholing betreft de laatste evidence en best practice based inzichten in traumatische herinnering, waarbij uiteraard Porges (2011), Bessel van der Kolk (2014), Janina Fisher (2015, 2017), Pat Ogden (2006, 2015) en andere grootheden voorbij komen.

  Er is namelijk een grote hoeveelheid nieuwe kennis voorhanden die op een prachtige wijze implementeerbaar is – als aanvullende vaardigheden – voor de haptotherapeuten.

  In de nascholing wordt aandacht geschonken aan arousal regulatie, de betekenis daarvan binnen trauma, alsook het verschil met hechtingsproblematiek.

  Haptotherapie is geënt op het laten ervaren, leren, enz. aan het lijf. Echter, trauma neemt ruimte in en maakt het in vrijheid beschikbaar zijn van het lichaam moeizaam. Bovendien raak je een lichaam aan dat trauma nog in zich draagt; de aanraking kan veel oproepen en zelfs onwenselijk zijn.

  Basale vragen die aan bod komen, zijn:

  • Wat is een traumatische herinnering?
  • Pik ik de signalen op die met trauma te maken hebben?
  • Kan ik iemand die getraumatiseerd is, wel behandelen? (Juist als die persoon niet voor een traumabehandeling komt.)
  • Hoeveel trauma kan ik dragen? (Is van invloed dat ik zelf wel/niet getraumatiseerd ben?)
  • Wat moet ik met trauma juist wel of juist niet doen? Waarom?

  Wij bieden:

  • Recente & specifieke kennis omtrent trauma
  • Inzicht in de eigen vermogens omtrent behandeling van trauma
  • Vaardigheden voor in de behandeling
   • herkennen van – soms zeer subtiele – symptomen van traumatische herinneringen
   • herkennen van symptomen die samenhangen met ontregeling in zichtbare en voelbare arousal
   • stabilisatie vaardigheden
   • technieken voor uitnodiging versus begrenzing van cliënt

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Docenten:

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

  Verplichte literatuur: ‘Trauma sporen’ van Bessel van der Kolk.

  SBU’s: 24.

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten: € 400,-. Hierbij is koffie en thee inbegrepen.

  Accreditatie: 24 HTD punten eerder door de VVH toegekend, wordt opnieuw aangevraagd. Wanneer je geïnteresseerd bent, meld je aan. Plaatsing verloopt op volgorde van aanmelding.

  Korting: er kunnen vier blokken omtrent trauma worden gevolgd. Korting is mogelijk voor de totale reeks: 10% korting op het totaalbedrag van €1600,- te verrekenen bij het laatste blok (deel 4). Dat betekent dat het laatste blok geen €400,- kost maar €240,-. Vraag naar de mogelijkheden met betrekking tot intervisiegroepen.

  Datum: donderdag 27 en vrijdag 28 januari 2022

  Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

  Interesse? Meld je aan door te mailen naar: scholing@2thepoint.life. De meld-je-aan-knop is tijdelijk uitgeschakeld.

  Dissociatie is een cruciaal mechanisme op momenten dat er te veel van het verwerkingsvermogen van een mens wordt gevraagd. In traumaliteratuur wordt er veel over gesproken. Maar wat gebeurt er nou precies tijdens dissociatie; als we onder de symptoombeschrijving gaan kijken en louter het mechanisme in kaart proberen te brengen? Want dat leidt mogelijkerwijs tot zinnige inzichten om specifieke vaardigheden in te zetten.

  De nascholing voert de laatste kennis en inzichten op, waarbij controverses omtrent dit onderwerp niet worden gemeden. Professionals zijn het niet per definitie eens met elkaar!

  De nascholing tracht de therapeuten technieken aan te leren die de cliënt in afnemende mate het pad van dissociatie laat volgen; zoals het in het verleden uit noodzaak heeft gemoeten. Eerst in het samen reguleren om het vervolgens alleen ook te kunnen.

  Dit doen we aan de hand van direct toepasbare oefeningen. Deze aan specifieke inzichten gekoppelde practice-based vaardigheden kunnen rechtstreeks in de praktijk hun werk kunnen doen wanneer een cliënt disreguleert en uiteindelijk wellicht dissocieert.

  Omdat haptotherapie via affectieve verbinding tracht tot ervaring en groei aan te moedigen, en helend te zijn, is het van fundamenteel belang om een cliënt ook in de zone van de mogelijkheid tot leren te houden. Dat is niet het geval wanneer een cliënt op het punt staat om te dissociëren, laat staan daadwerkelijk dissocieert. Voor het ervarings- en groeiproces is het belangrijk om dissociatie te voorkomen zonder te voorzichtig te worden en daarmee uit het lerende gebied te blijven.

  In de twee dagen dat we met elkaar gaan werken, komen de volgende aspecten langs:

  • Wat is dissociatie? Wat is de functie? Hoe herken je het?
  • Hoe werk je met een cliënt die snel dissocieert?
  • Wat is het specifieke vermogen dat een haptotherapeut kan aanspreken zodat de verbinding wel tot stand blijft en een cliënt minder snel dissocieert?
  • Hoe ziet uitlevering in dissociatie er uit?
  • Welke vaardigheden kunnen tijdens de sessie worden ingezet, alsook welke technieken kan een cliënt toepassen om meer grip te krijgen op het dissociëren?

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Docenten: 

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

  SBU’s: 24 

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten, per blok: €400,- per blok (inclusief koffie en thee). 

  Accreditatie: 24 HTD punten eerder door de VVH toegekend, wordt opnieuw aangevraagd.

  Korting: er kunnen vier blokken omtrent trauma worden gevolgd. Korting is mogelijk voor de totale reeks: 10% korting op het totaalbedrag van €1600,- te verrekenen bij het laatste blok (deel 4). Dat betekent dat het laatste blok geen €400,- kost maar €240,-. Vraag naar de mogelijkheden met betrekking tot intervisiegroepen.

  Data: donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022.

  Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

  Aanbevolen literatuur: Klapuri, K. (ed.) Five survivors, a hundred lives: stories about trauma and dissociation. (2017). Peaceful Impact Publisher Oy.

  Eventueel aanvullende literatuur kun je opvragen als je nieuwsgierig bent naar het onderwerp en je hebt opgegeven voor de nascholing. 

  Interesse? Meld je aan door te mailen naar: scholing@2thepoint.life. De meld-je-aan-knop is tijdelijk uitgeschakeld.

  In de reeks omtrent trauma (zie trauma 1: en het lijf, trauma 2: dissociatie en trauma 4: verwerking uit het lijf), biedt 2thepoint @life deze derde scholing aan die dieper ingaat op het verdeeld zijn in het lichaam, verdeeld in gevoelswereld, verdeeld zijn in diverse opzichten.

  Zoals altijd benadert 2thepoint dit vanuit het lijf: daar waar de wijsheid aanwezig is en in ieder opzicht zichtbaar is wat er aan de hand is en de heling kan worden ingezet.

  Het is een dag waarop:

  • kennis wordt aangeboden omtrent verdeeld zijn; zowel in het lijf als in andere opzichten.
  • oefeningen aan bod komen waardoor vaardigheden worden geleerd die direct toepasbaar zijn in de praktijk (wel en niet op de bank).
  • laatste inzichten op het gebied van trauma worden gedeeld, waaronder de laatste literatuur en skills omtrent trauma en (dis)regulatie omtrent verdeeld zijn.
  • aandacht voor de relatie tussen therapeut en cliënt wanneer er sprake is van een dergelijke verdeeldheid.

  Datum: donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022.

  Locatie: Bewustzijnscentrum Bala, Trompstraat 1, 1271 SX Huizen.

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

  Docenten:

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (nascholing Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

  De concrete doelstelling(en) van de nascholing:

  Verdieping in het fenomeen van verdeeld zijn, zowel theoretisch als praktisch, zodat diagnostische herkenning, praktische toepassing van vaardigheden in dit gebied van trauma meer toegankelijk wordt

  De doelgroep(en): GZ-Haptotherapeuten,

  Aanbevolen literatuur:

  • Janina Fisher – Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma.

  Aantal studiebelastinguren (sbu) : 24.

  Accreditatie: 24 HTD punten eerder door de VVH toegekend -> wordt opnieuw aangevraagd

  Prijs: 400,- euro

  Korting? er kunnen vier blokken omtrent trauma worden gevolgd. Korting is mogelijk voor de totale reeks: 10% korting op het totaalbedrag van €1600,- te verrekenen bij het laatste blok (deel 4). Dat betekent dat het laatste blok geen €400,- kost maar €240,-.

  Vraag ook naar de mogelijkheden met betrekking tot intervisiegroepen en deelname; op locatie komen wij graag!

  Interesse? Meld je door te mailen naar scholing@2thepoint.life de meld-je-aan-knop op onze site 2thepoint @life is tijdelijk buiten werking. Maar de informatie op de site is up to date.

  In de reeks omtrent trauma (zie trauma 1: en het lijf, trauma 2: dissociatie en trauma 3: verdeeld zijn), biedt 2thepoint@life deze vierde tweedaagse aan. Het betreft de belangrijke fase van traumabehandeling: verwerking vanuit het lijf.

  In deze nascholing gaan we:

  • leren hoe trauma zich laat ontvouwen uit het lijf
  • de essentie van verwerking vanuit een bottom-up approach
  • concrete integratie gaan toepassen

  Zoals altijd benadert 2thepoint dit vanuit het lijf: daar waar de wijsheid aanwezig is en in ieder opzicht zichtbaar is wat er aan de hand is en de heling kan worden ingezet.

  Het is een tweedaagse waarop:

  • kennis wordt aangeboden omtrent stagnerende defensies; zowel in het lijf als in andere opzichten.
  • hoe deze mobiliserende defensies de sleutel zijn voor de verwerking van traumatische herinneringen in het lijf.
  • oefeningen aan bod komen waardoor vaardigheden worden geleerd die direct toepasbaar zijn in de praktijk (wel en niet op de bank).
  • laatste inzichten op het gebied van trauma worden gedeeld, waaronder de laatste literatuur en skills omtrent trauma en (dis)regulatie omtrent verdeeld zijn en de uiteindelijke verwerking ervan in het lijf.
  • aandacht voor de relatie tussen therapeut en cliënt, aanraking tijdens hands-on technieken, do’s and don’ts. 

  Data: 

  2022: donderdag 7 en vrijdag 8 juli 2022.

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met uitloop tot 17.30 op beide dagen.

  Locatie: onder voorbehoud: Bewustzijnscentrum Bala, Trompstraat 1, 1271 SX Huizen.

  Docenten:

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

  De concrete doelstelling(en) van de nascholing:

  Praktische inzichten en vaardigheden onder de knie krijgen wat betreft de verwerking van trauma vanuit het lijf. (Dit alles wordt met richtinggevende literatuur ondersteund maar is vooral een op vaardigheden berustende nascholing.)

  De doelgroep(en): GZ-Haptotherapeuten

  Mogelijke literatuur:

  • wordt nog aangegeven

  Aantal studiebelastinguren (sbu) : er worden 24 sbu aangevraagd.

  Accreditatie: er worden opnieuw 24 HTD punten aangevraagd.

  Prijs: 400,- euro (koffie en thee inbegrepen)

  Korting: er kunnen vier blokken omtrent trauma worden gevolgd. Korting is mogelijk voor de totale reeks: 10% korting op het totaalbedrag van €1600,- te verrekenen bij het laatste blok (deel 4). Dat betekent dat dit laatste blok geen €400,- kost maar €240,- indien de drie andere blokken zijn gevolgd.

  Vraag ook naar de mogelijkheden met betrekking tot intervisiegroepen en deelname; op locatie komen wij graag!

  Interesse? Mail naar scholing@2thepoint.life, de meld-je-aan knop aan de linkerkantis tijdelijk uitgeschakeld. De info op 2thepoint @life is wel up to date!

  Er zullen drie blokken van twee dagen worden besteed aan dit belangrijke fenomeen: hoe te verbinden met de ander zodat er wordt verkregen wat nodig is. Hoe slijpt een dergelijk patroon zich in het lijf; m.a.w. wat heeft het lijf ons te vertellen, indien we het oog en de hand hebben om het te zien?

  Traumatische gehechtheid komt in het eerste blok aan de orde en de daarmee samenhangende karakterstrategieën zoals gedefinieerd door Pat Ogden. Blok twee en drie vervolgen de daaropvolgende strategieën en wat er wordt aan- en afgeleerd binnen een specifieke periode van ontwikkeling.

  De nascholing roert, zoals te verwachten bij 2thepoint @life, de laatste literatuur, (neurobiologische) wetenschappelijke inzichten en practice based technieken aan (waaronder Hill, 2015; Schore, 2012; Narvaez 2015 etc.). In de nascholing komen de invloeden van regulatie aan bod, veerkracht, hoe een verbinding aan te gaan, hoe lijven zich gaan verhouden tot (ouderlijke) invloeden en hoe dit in de consulten aan het licht te brengen. Bewegingen die wel of niet worden gefaciliteerd vanuit een dergelijke strategie worden doorgenomen.

  Haptotherapie is geënt op het laten ervaren, leren, enz. aan het lijf. Er komt aan bod hoe een lijf zich verhoudt tot een wereld waarin het: niet gewenst is, geen ruimte mag innemen, behoeften opzij leert te zetten enz..

  Punten die aan bod komen zijn:

  • Wat is gehechtheid? Wat is traumatische gehechtheid?
  • Wat is de neurofysiologische achtergrond van hechting?
  • Hoe kan ik diagnostisch bepalen wat de kernproblematiek van deze client is mbt hechting?
  • Waartoe is iemand juist wel of niet in staat vanuit een specifieke gehechtheid?
  • Hoe verhoudt het lijf zich in deze problematiek?

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Docenten: 

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgerichtwerkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

  SBU’s: 6 cursusdagen: 48 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten (4 SBU).

  Accreditatie: 52 HTD punten voor drie blokken van twee dagen.

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten: € 1200,- totaal (inclusief koffie en thee). Blokken kunnen hooguit om een praktische reden afzonderlijk worden gevolgd. Het blok zal binnen binnen een jaar op een ander moment wordt ingehaald om de HTD-punten en het certificaat te behalen.

  Korting: er is 10% korting op het totaalbedrag van € 1200,- (€ 1080,-) wanneer: 1. er een maand van tevoren is ingeschreven, 2. het totaalbedrag eveneens een maand van tevoren is betaald. Early birds, hier is een kans!

  Data (onder voorbehoud)

  Blok 1: donderdag 17 en vrijdag 18 februari 2022

  Blok 2: donderdag 14 en vrijdag 15 april 2022

  Blok 3: donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022

  Locatie: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met 17.30 als uitloop op alle dagen.

  Aanbevolen literatuur: Hill, D. (2015). Affect regulation theory: A clinical model. WW Norton & Company.

  Aanvullende literatuur kan worden opgevraagd bij inschrijving. 

  Interesse? Meld je aan door een mailtje te sturen naar: scholing@2thepoint.life. Het aanmeldingsformulier op de site is tijdelijk niet werkend. 

  Het boeiende onderwerp ‘Basisbewegingen’ oftewel ‘Fundamental movements’ – zoals ze ook wel worden genoemd – wordt in deze nascholing gedurende twee dagen doorgenomen en geoefend.

  Het gedachtengoed van Ruella Frank en Frances La Barre zal worden besproken, alsook de koppeling naar de karakterstrategieën (zoals gedefinieerd door Pat Ogden).

  Fundamentele basisbewegingen zijn ritmen van contact. De omgeving nodigt deze bewegingen uit. Het zijn de basisbewegingen waarmee een baby de verlangens en behoeften naar de verzorger(s) communiceert. In die bewegingen worden zeer fundamentele ervaringen opgedaan. In deze wijze waarop een kind zich jong tot de wereld verhoudt, ervaart men als volwassene (of zelf als ouder) eveneens gerelateerde groeimogelijkheden.

  De nascholing legt het directe verband met gehechtheid en zal zowel theoretische als praktische inzichten geven, alsook oefeningen om therapeutisch te kunnen hanteren. Deze fundamentele bewegingen kunnen namelijk worden ingezet als: 1. diagnostisch middel, 2. als therapeutisch middel, 3. als ervaring die moet worden opgedaan om vervolgens tot een integratiever zelf te komen. Het lijf geeft alle ingang en mogelijkheden.

  Punten die aan bod komen zijn:

  • Wat zijn de basisbewegingen?
  • Wat kun je ervan leren?
  • Wat gebeurt er wanneer deze bewegingen (deels) beperkt tot stand zijn gekomen?
  • Wat is de relatie met gehechtheid?
  • Hoe spelen mijn eigen – al dan niet opgegroeide – basisbewegingen een rol in mijn behandeling?
  • Hoe kan ik deze basisbewegingen in mijn behandeling inzetten?
  • Hoe verhoudt het lijf zich tot deze basisbewegingen?

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Docenten:

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

  Aanbevolen literatuur: Ruella Frank & Frances La Barre – ‘The first year and the rest of your life: Movement, development, and psychotherapeutic change’.

  SBU’s: 2 cursusdagen: 14 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten (6 SBU).

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten: € 400,- (inclusief koffie en thee)

  Accreditatie: 20 HTD punten -> wordt opnieuw aangevraagd.

  Data: donderdag 22 en vrijdag 23 september 2022.

  Locatie, onder voorbehoud: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

  Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op alle dagen.

  Interesse? Meld je aan op: scholing@2thepoint.life. Verder lezen op: Basisbewegingen